დაუნის სინდრომი

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის განვითარების დინამიკა

განვითრების დინამიკაში ვლინდება პაუზები და ნახტომები. არის პერიოდი, როცა ბავშვი ყოველდღიურად მეტ უნარს ავლენს. არის პერიოდები, როდესაც ახალი მიღწევები აღარ ვლინდება. ამ პერიოდში ხდება მანამდე დასწავლილი უნარების კონსოლიდირება და იწყება დაკვირვება -ახალი უნარ -ჩვევების შეძენის მიზნით.

მაგალითად, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის შემთხვევაში ერთი მიღწევიდან მეორემდე შესაძლოა პაუზები მნიშვნელოვნად გაწელილი მოგვეჩვენოს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ‘უხილავი’ განვითარებაც განვითარებაა, რომელიც აისბერგივით ზედაპირზე არ ჩანს, მაგრამ შეიძლება უცებ ამოტივტივდეს.

დაბადებიდან ყოველწლიურად დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი ვითარდება ფიზიკურად, ინტელექტუალურად, ემოციურად, ხდება უფრო და უფრო კომპეტენტური და ივითარებს დამოუკიდებლობისთვის საჭირო უნარებს. თუმცა, ეს წინსვლის პროცესი განვითარების ასაკობრივ ნორმებთან მიმართებაში მნიშვნელოვნად ნელია. გარდა განვითარების დინამიკის შენელებისა, დაუნის სინდრომის შემთხვევაში, ეს პროცესი სრულყოფილი ვერ ხდება. ისინი სრული დამოუკიდებლობის ხარისხს ვერ აღწევენ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ზრდასრულობაში, ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში იმაზე მეტი დახმარება სჭირდებათ, ვიდრე ტიპური განვითარების პირებს.

ადამიანის განვითარებას აკონტროლებს ტვინი. დაუნის სინდრომის შემთხვევაში ტვინის ფუნქიონირება ტიპური შემთხვევისგან განსხვავებულია. ადეკვატური მიდგომით, სწავლებით და უნარჩვევების უზრუნველყოფით, შევძლებთ, დავეხმაროთ მათ არსებული პოტენციალის მაქსიამლურად რეალიზებაში.

განვითარების დინამიკის შენელების მიუხედავად, დაუნის სინდრომის მქონე პირებში გარდატეხის პერიოდი, ძირითადად, დგება იმავე ასაკში, როგორც ეს ტიპური განვითარების შემთხვევაშია.

გარეგნული ნიშნების ცვლილებამდე, ხდება ჰორმონალური ძვრები ორგანიზმში, რაც 2 წლით ადრე (11 წლისთვის) იწყება და ამ დროს ადგილი აქვს ბავშვის მოუსვენრობას, გადაღლილობის შეგრძნებას, გუნება- განწყობის ცვლილებას. გასათვალისწინებელია, რომ ფიზიკური განვითარება და ჰორმონალური ცვლილებები, მაშინ, როცა  ბავშვი ემოციურად მოუმწიფებელია, ხოლო აბსტრაქტული აზროვნება განუვითარებელი, უფრო დამაბნეველი ხდება ბავშვისთვის და მეტ ძალისხმევას მოითხოვს უფროსისგან, არსებული მდგომარეობის გაგებისა და სექსუალური ქცევის რისკების სწავლების კუთხით.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+