დაუნის სინდრომი

რა განაპირობებს დაუნის სინდრომს?

Preview

დაუნის სინდრომის განმაპირობებელი, ზემოთ აღნიშნულის თანახმად, სპერმის უჯრედისა თუ კვერცხუჯრედის დაყოფის პროცესში გამოვლენილი პათოლოგიაა. პათოლოგიური დაყოფის მიზეზი კი უცნობია. გამოთქმულია ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ზრდის დაუნის სინდრომის განვითარების ტენდენციას, ასეთებია:

  • რადიაცია,
  • გენეტიკური წინასწარგანწყობა (პრედისპოზიცია),
  • თიროიდული ანტისხეულების არსებობა დედის სისხლში,
  • მშობლის ასაკი,
  • აღსანიშნია, რისკ ფაქტორად შესაძლოა მივიჩნიოთ ყველა მათგანის კომბინაცია, ვიდრე თითოეული მათგანი.

ყველაზე მნიშნველოვან რისკ- ფაქტორად სახელდება მშობლის (უფრო ხშირად დედის) ასაკი. მიუხედავად იმის, რომ დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დედის ასაკი 35 წლამდეა შემთხვევათა 80%-ში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასაკი რისკ-ფაქტორს არ წარმოადგებს. აღნიშნული მაჩვენებელი აიხსნება იმით, რომ 35 წლის ზემოთ შობადობის ზოგადი მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მცირეა საერთო პოპულაციაში რისკ-ფაქტორად მიიჩნევა, ასევე, თუ რომელიმე მშობელი გენეტიკური ტრანსლოკაციის მატარებელია. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა, ადამიანს არანაირი მახასიათებელი არ აღენიშნებოდეს. არის ქრომოსომები, რომელთა ნაწილები გენეტიკურად ინაქტიურია, შესაბამისად, მათი მოწყვეტა და სხვა ქორომოსომაზე მიმაგრება ტიპური განვითარების მახასიათებლებს არ ცვლის. აღნიშნული ტენდენცია მხოლოდ 1% ში ვლინდება.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+