დაუნის სინდრომი

რა განაპირობებს დაუნის სინდრომს?

Preview

დაუნის სინდრომის განმაპირობებელი, ზემოთ აღნიშნულის თანახმად, სპერმის უჯრედისა თუ კვერცხუჯრედის დაყოფის პროცესში გამოვლენილი პათოლოგიაა. პათოლოგიური დაყოფის მიზეზი კი უცნობია. გამოთქმულია ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ზრდის დაუნის სინდრომის განვითარების ტენდენციას, ასეთებია:

  • რადიაცია,
  • გენეტიკური წინასწარგანწყობა (პრედისპოზიცია),
  • თიროიდული ანტისხეულების არსებობა დედის სისხლში,
  • მშობლის ასაკი,
  • აღსანიშნია, რისკ ფაქტორად შესაძლოა მივიჩნიოთ ყველა მათგანის კომბინაცია, ვიდრე თითოეული მათგანი.

ყველაზე მნიშნველოვან რისკ- ფაქტორად სახელდება მშობლის (უფრო ხშირად დედის) ასაკი. მიუხედავად იმის, რომ დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დედის ასაკი 35 წლამდეა შემთხვევათა 80%-ში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასაკი რისკ-ფაქტორს არ წარმოადგებს. აღნიშნული მაჩვენებელი აიხსნება იმით, რომ 35 წლის ზემოთ შობადობის ზოგადი მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მცირეა საერთო პოპულაციაში რისკ-ფაქტორად მიიჩნევა, ასევე, თუ რომელიმე მშობელი გენეტიკური ტრანსლოკაციის მატარებელია. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა, ადამიანს არანაირი მახასიათებელი არ აღენიშნებოდეს. არის ქრომოსომები, რომელთა ნაწილები გენეტიკურად ინაქტიურია, შესაბამისად, მათი მოწყვეტა და სხვა ქორომოსომაზე მიმაგრება ტიპური განვითარების მახასიათებლებს არ ცვლის. აღნიშნული ტენდენცია მხოლოდ 1% ში ვლინდება.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+