დაუნის სინდრომი

დაუნის სინდრომის ტიპები

Preview Preview

დაუნის სინდრომი განპირობებულია შემდეგი გენეტიკური ვარიაციებით:

  • 21 ქრომოსომის ტრისომია - შემთხვევათა 95% ში გვხვდება, ეს ხდება განაყოფიერების შედეგ კვერცხუჯრედის ან სპერმის უჯრედების არასწორი დაყოფის შედეგად. ამ დროს ყველა უჯრედში წყვილის/ 2- ის ნაცვლად, გვხვდება 21-ე ქრომოსომის სამი ბიოლოგიური ერთეული. ჯამში უჯრედში 46 -ის ნაცვლად 47 ქრომოსომაა. 
  • მოზაიციზმი - იშვიათი შემთხვევაა, დაუნის სინდრომის მქონე პირთა მხოლოდ 1% ში გვხვდება.  ამ დროს ადამიანის მხოლოდ ზოგიერთი და არა ყველა უჯრედია 21- ე ქრომოსომის ტრისომიის მატარებელი. სახელი “მოზაიციზმი” ეწოდება ალაგ -ალაგ პათოლოგიური უჯრედების არსებობის საილუსტრაციოდ. ასეთ შემთხვევაში დაუნის სინდრომის მახასიათებლები უფრო მსუბუქადაა გამოხატული.
  • ტრანსლოკაცია - გვხვდეება დაუნის სინდრომის მქონე პირა 4% ში. განაყოფიერებისას 21-ე ქრომოსომის ნაწილი წყდება და ემაგრება სხვა ქრომოსომას. ამ დროს უჯრედებში 21 -ე ქრომოსომა არ არის მეტობით წარმოდგენილი, თუმცა 21 -ე ქრომოსომის სხვა ქორმოსომაზე მიმაგრებული ნაწილი განაპირობებს დაუნის სინდრომის ფენოტიპს.

    აღსანიშნია, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები არ განსხვავდებიან იმის მიხედვით, ტრისომიითაა მათი მდგომარეობა განპირობებული, თუ ტრანსლოკაციით.

    ყველა ზემოთ განხილულ შემთხვევაში, ზედმეტი გენეტიკური მასალა (+1 ქრომოსომის სახით),  განაპირობებს მთელ რიგ ცვლილებებს  ფიზიკურ, ფიზიოლოგიურ და კოგნიტურ თავისებურებებს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+