დაუნის სინდრომი

რა არის დაუნის სინდრომი

Preview

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი უჯრედებისგან შედგება.  თითოეულ ჩვენგანში ტრილიონობით უჯრედია. უჯრედებს უამრავი ფუნქცია აკისრია. ისინი მონაწილეობენ ჩვენი - გარემოსთან ინტერაქციის პროცესში, ახორციელებენ საკვების ენერგიად გარდაქმნას,  მრავლდებიან  და ატარებენ მემკვიდრეობით ინფორმაციას.

უჯრედები განსხვავდებიან აგებულებით, ფუნქციით და მასში მიმდინარე ბიოქიმიური პროცესების თავისებურებებით. ყველა უჯრედში არის ბირთვი, თითოეული უჯრედის ბირთვში მოთავსებულია ქრომოსომათა 23 წყვილი, ჯამში 46. ქრომოსომებშია მოთავსებული მემკვიდრეობითი ინფორმაცია და გენეტიკური მასალა.

განაყოფიერების შემდეგ ხდება უჯრედების დაყოფა. ქრომოსომათა თითოეული წყვილიდან მოდის ერთი ქრომოსომა. 1 მამისგან, ერთი - დედისგან. 

ზოგჯერ, ხდება ისე, რომ ქრომოსომათა დაყოფის პროცესში ხდება ცდომილება და სახეზეა სხვადასხვა ტიპის განვითარების დარღვევები.

დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული ქორმოსომული დარღვევაა, რომელიც წარმოადგენს 21-ე წყვილი ქრომოსომის პათოლოგიურად დაყოფის შედეგს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+