დაუნის სინდრომი

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა განათლება

დაუნის სინდრომის მქონე ნებისმიერ პირს, სახელმწიფოს მხრიდან, უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, ჩართული იყოს როგორც სარეაბილიტაციო, ასევე საგანმანათლებლო სერვისებში უფასოდ.

ბაღი და სკოლა სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვის  ინდივიდუაურ საგანმანათლებლო საჭიროებებს.  სკოლაში ბავშვს უნდა ჰქონდეს მაზე მორგებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ბავშვის საჭიროებები იცვლება და აუცილებელია ბავშვის მიღწევებისა და წარუმატებლობების  პერიოდული შეფასება მომდევნო საფეხურების დაგეგმვის მიზნით.

დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეები სწავლობენ რეგულარულ კლასებში. მათი ინდივიდუალური პოტენციალის და თავისებურებების გათვალისწინებით, საწყის ეტაპზე შესაძლოა კლასში ჰყავდეთ ასისტენტი. სკოლაში მყოფი სპეც. მასწავლებლები  გარკვეული განრიგით მუშაობენ ბავშვთან შემეცნებითი, პრე აკადემიური თუ აკადემიური უნარების გავარჯისებაზე, სკოლაში უნდა იყოს ყველა ის მასალა, რაც დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს აკადემიური უნარების ათვისებას გაუადვილებს.

აღსანიშნია, რომ სახელმწოფო ახორცილებს ადრეული ინტერვენციის პროგრამას, რომელიც ვრცელდება დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზეც 0-დან 7 წლამდე.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+