ცერებრული დამბლა

როდის მივმართოთ ექიმს?

Preview

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვის გაჩენა შესაძლებელია მოხდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვი შესაძლოა გაჩნდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ამ პროცესში თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც ექიმის, ისე მშობლის მონაწილეობა.

დაბადებისას გარკვეული მდგომარეობის (მცირე ნაყოფი, ჟანგბადის ნაკლებობა) არსებობის შემთხვევაში, ექიმი - პედიატრის მხრიდან სამშობიაროშივე ხდება ბავშვის საყურადღებო ნიშნების იდენტიფიცირება და ცერებრული დამბლის განვითარების რისკ ჯგუფში გაერთიანება, რასაც დამატებითი გამოკვლევების დანიშვნა, ბავშვის განვითარებაზე დაკვირვება და დიაგნოზის დადასტურება, ან უარყოფა მოყვება.

ამავდროულად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვილის განვითარების თავისებურებებს პირველად მშობელი ამჩნევს. ის  აღნიშნავს მოტორული უნარების (თავის ჭერა, გადაბრუნება, ჯდომა, ხოხვა და ა.შ.) განვითარების შეფერხებას, რაც ხდება ექიმთან მიმართვის საფუძველი.

მიზანშეწონილია, მშობელმა დაუყოვნებლივ  მიმართოს ექიმს მდგომარეობის შეფასების მიზნით, თუკი ბავშვი ვერ ავლენს შემდეგ უნარებს:

  • თავის წამოწევა სწორ ზედაპირზე წოლისას სამი თვის ასაკში;
  • ჯდომის მცდელობა, გადაბრუნება 6 თვის ასაკში;
  • სიარული 15 თვის ასაკში;
  • ცალკეული სიტყვების წარმოთქმა 18 თვის ასაკში და ორსიტყვიანი ფრაზების წარმოთქმა ორი წლის ასაკში.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+