ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლის მკურნალობა

ცერებრული დამბლის მკურნალობა მხოლოდ ერთი სახის თერაპიის გზით და ერთი ექიმის მონაწილეობით შეუძლებელია.  ცერებრული დამბლის მართვა მოითხოვს პროფესიონალთა მულტიდისციპლინურ მიდგომას.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებით გუნდის გაერთიანება, რომლებიც ერთობლივად გამოავლენენ ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და შეიმუშავებენ მკურნალობის შეთანხმებულ  გეგმას.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის მკურნალობა მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, გამოვლენილ სიმპტომებზე რეაგირებას და მათ უკუგანვითარებაზე მუშაობას, მაგ.: სპასტიკის შემცირება, გულყრების კუპირება (შეწყვეტა), ხოლო მეორე მხრივ - ბავშვის ფუნქციური უნარების განვითარებას, მაგ.: თავის ჭერის, დამოუკიდებლად ჯდომის, საგნის ხელში ჭერის, თამაშის, ყოველდღიური  აქტივობების შესრულების უნარის განვითარებას და გაძლიერებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ცერებრული დამბლის განკურნება შეუძლებელია, ჩარევა / ინტერვენცია მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ბავშვის მდგომარეობას. ცერებრული დამბლის  მქონე მრავალი ბავშვი ცხოვრობს სრულფასოვანი ზრდასრული ადამიანის ცხოვრებით,  თუკი მისი შეზღუდული შესაძლებლობა ადრეული ასაკიდან სწორად არის მართული.

საზოგადოდ, რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე ხდება მკურნალობის / ინტერვენციის დაწყება, მით უკეთესი შანსი უჩნდება ბავშვს გადალახოს ამა თუ იმ სფეროში გამოვლენილი შეზღუდული შესაძლებლობა, ან დაისწავლოს სხვადასხვა გზები რთული დავალებების შესასრულებლად.

გვახსოვდეს! ხშირად მკურნალი ექიმი აყოვნებს ცერებრული დამბლის დიაგნოზის დადგენას და ბავშვს, გარკვეული დროით, განაკუთვნებს ცერებრული დამბლის რისკ ჯგუფს, სანამ არ დარწმუნდება დიაგნოზის მოცემულობაში; თუმცა, გამოვლენილ სიმპტომებზე რეაგირება და შესაბამისი ინტერვენციის წამოწყება რეკომენდებულია გადავადების გარეშე.   

ცერებრული დამბლის მკურნალობის მეთოდები

არსებობს მკურნალობის მრავალი მეთოდი. ბავშვის მკურნალი ექიმი განსაზღვრავს, რომელი სპეციალისტის და რა ტიპის მკურნალობა არის მოცემული შემთხვევისთვის შესაბამისი.

გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ვინ ჩაერთვება მულტიდისციპლინურ გუნდში, ეფუძნება ბავშვის მდგომარეობებსა და საჭიროებებს, რომლებიც შეფასების საფუძველზე ვლინდება. ერთი რამ უდავოა: ყველა ბავშვის მდგომარეობა განსხვავებულია და მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას, როგორც სპეციალისტების, ის მკურნალობის და თერაპიის შერჩევისას.

სხვადასხვა თერაპიები ორიენტირებულია სხვადასხვა უნარის და სფეროს განვითარებაზე. თერაპიები, ასევე, გულისხმობს ინსტრუქციების მიწოდებას დამხმარე საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრების კონსულტაციებს ბავშვის ხელში ჭერის, სწორი პოზების, საწოლში და საწოლიდან მობილობასთან, კვებასთან  დაკავშრებით.

ბავშვის ასაკის მატებასთან ერთად, შესაძლებელია  კლებულობდეს ინდივიდუალური თერაპიის ინტენსივობა და მატულობდეს გუნდის მიერ გაწეული საკონსულტაციო მომსახურება. თუკი ბავშვის მდგომარეობა იძლევა შესაძლებლობას, მიზანშეწონილია, მოხდეს მისი მხრიდან პასუხისმგებლობის აღება გარკვეული ვარჯიშების სახლში შესრულებაზე, ან თერაპიებისას მიღებული რეკომენდაციების დაცვაზე. ხშირად, თერაპევტები ადგენენ საშინაო პროგრამას, რომელთა განხორციელება მშობლებს ევალებათ, რომლებიც სპეციალურ ტრენინგს ან ინსტრუქტაჟს გაივლიან მოცემულ საკითხებზე.

მნიშვნელოვანია, მაქსიმალურად წახალისდეს ბავშვის  მონაწილეობა ასაკის შესაბამის აქტივობებში: იაროს საბავშვო ბაღში, სკოლაში, სპორტულ და გასართობ ღონისძიებებზე. ღონისძიებებმა უნდა წაახალისონ ბავშვის ფუნქციური დამოუკიდებლობის ზრდა და თანამონაწილეობა.

ზრდასთან ერთად, ბავშვებს, შესაძლებელია, მეტად დასჭირდეთ პირადი ასისტენტის სერვისი, მხარდაჭერა პროფესიული განათლების მიღებისას და დასაქმებისას.

გახსოვდეთ! ცერებრული დამბლის მქონე პირები, ჩვეულებრივ, დადიან სკოლაში, საქმდებიან, ქორწინდებიან, ჰყავთ შვილები და ცხოვრობენ სრულფასოვანი ცხოვრებით.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+