ცერებრული დამბლა

სწორი პოზა და დახმარების ტექნიკები

თამაში და ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობა, მნიშვნელოვან გამავითარებელ გავლენას ახდენს ბავშვზე და ზრდის მისი დამოუკიდებლობის ხარისხს. თუკი ბავშვს სხვადასხვა სახის ფიზიკური სირთულეების გამო, არ შეუძლია თამაშის პროცესში დამოუკიდებლად ჩართვა, საჭიროა, მშობლის ან დამხმარეს მხრიდან მოხდეს ხელში ჭერის და ჯდომის ისეთი ტექნიკების გამოყენება, რაც გაზრდის ბავშვის სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას.

თუკი მშობელი ბავშვის ხელში ჭერისას, მისი ტარებისას, ჯდომისას ან მოძრაობისას არ გამოიყენებს სწორ სტრატეგიებს, მან შეიძლება უნებლიედ უარყოფითი გავლენა იქონიოს ბავშვის კუნთთა ტონუსზე, გამოიწვიოს ტონუსის მომატება, და შეაფერხოს ბავშვის აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში.

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მშობლებმა იცოდნენ ბავშვის ხელში აყვანის, ჭერის,  ტარების, ჯდომის, დასმის, დაწვენის სწორი სტრატეგიები. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია მშობელი იცნობდეს და იყენებდეს სწორ ტექნიკებს ბავშვის მოძრაობების მხარდასაჭერად.

გთავაზობთ ზოგიერთ მათგანს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+