ცერებრული დამბლა

გარემოს ადაპტაციის მნიშვნელობა ცერებრული დამბლის დროს

Preview

გარემო გავლენას ახდენს ბავშვის თანამონაწილეობასა და ჩართულობაზე ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობებში. არაადაპტირებული გარემო ქმნის ბარიერებს და ხელს უშლის ცერებრული დამბლის მქონე ადამიანის ჩართულობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.  

გარემო ბარიერები შესაძლოა შეგვხვდეს შენობებში, გზებზე, ტრანსპორტის გამოყენებისას, ინფორმაციის მიღებისას და კომუნიკაციისას.

 ფიზიკური ბარიერებს შორის აღსანიშნავია   შენობის არასწორად დაგეგმარება, კიბეები, პანდუსის არარსებობა ან არასწორი დაქანება, ვიწრო შესასვლელი, არასათანადო განათება, ცუდად მოწყობილი ტროტუარი/გასასვლელი და ა.შ.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია  ბარიერებისაგან თავისუფალი სივრცის შექმნა.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვისთვის, ასევე, იმ ადამიანებისთვის ვინც   მათზე ზრუნავენ, მნიშვნელოვანია, იყოს ადაპტური გარემო  როგორც საჯარო სივრცეებში (მაგ: სკოლა, საავადმყოფო, სკვერი და სხვა), ასევე სახლის პირობებში.

ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია მოიცავს შემდეგ ძირითად კომპონენტებს:

 • მისაწვდომი  გზა და შესასვლელი შენობებში (მაგ: პანდუსი, ლიფტი და ა.შ)
 • მისაწვდომი საერთო და საზოგადოებრივი სივრცე
 • შესაფერისი ზომის კარი - მაგალითად ეტლის მომხმარებელთათვის (სიგანე - მინიმუმ 90 სანტიმეტრი)
 • შუქის ჩამრთველების, ელექტრონული მოწყობილობების და მსგავსი ტიპის სხვა აღჭურვილობის არსებობა მისაწვდომ სიმაღლეზე
 • მოაჯირები კიბეზე
 • ადაპტირებული სამზარეულო და სააბაზანო - მაგ:  ხელსაბანი და სარკე მისაწვდომ სიმაღლეზე, საკმარისი სივრცე ეტლით ან გადასაადგილებელი ჩარჩოთი მოძრაობისთვის და ა.შ

გარემოში ცვლილებების შეტანა ზოგჯერ საკმაოდ მარტივია და შეიძლება მისი მორგება სახლის პირობებშიც.

მაგალითად:

 • იატაკზე მოცურების თავიდან ასარიდებლად შესაძლებელია შედარებით მყარი ხალიჩების დაფენა
 • მაღალი ხელსაბანის არსებობის შემთხვევაში - პატარა ზომის კუბის დადგმა იატაკზე.
 • მოაჯირების დამაგრება სააბაზანოში/საპირფარეშოში.
 • საბავშვო უნიტაზის დამაგრება არსებულ უნიტაზზე და ასევე ფეხების საყრდენი კუბის გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში.
 • ყოველდღიურად გამოსაყენებელი ნივთების განთავსება ბავშვისთვის მისაწვდომ სიმაღლეზე, მაგალითად: კარადის პირველ თაროზე.

ბარიერებისგან თავისუფალი სივრცე ქმნის ხელშემწყობ, ხელმისაწვდომ და ინკლუზიურ გარემოს.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+