ცერებრული დამბლა

გარემოს ადაპტაციის მნიშვნელობა ცერებრული დამბლის დროს

Preview

გარემო გავლენას ახდენს ბავშვის თანამონაწილეობასა და ჩართულობაზე ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობებში. არაადაპტირებული გარემო ქმნის ბარიერებს და ხელს უშლის ცერებრული დამბლის მქონე ადამიანის ჩართულობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.  

გარემო ბარიერები შესაძლოა შეგვხვდეს შენობებში, გზებზე, ტრანსპორტის გამოყენებისას, ინფორმაციის მიღებისას და კომუნიკაციისას.

 ფიზიკური ბარიერებს შორის აღსანიშნავია   შენობის არასწორად დაგეგმარება, კიბეები, პანდუსის არარსებობა ან არასწორი დაქანება, ვიწრო შესასვლელი, არასათანადო განათება, ცუდად მოწყობილი ტროტუარი/გასასვლელი და ა.შ.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია  ბარიერებისაგან თავისუფალი სივრცის შექმნა.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვისთვის, ასევე, იმ ადამიანებისთვის ვინც   მათზე ზრუნავენ, მნიშვნელოვანია, იყოს ადაპტური გარემო  როგორც საჯარო სივრცეებში (მაგ: სკოლა, საავადმყოფო, სკვერი და სხვა), ასევე სახლის პირობებში.

ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია მოიცავს შემდეგ ძირითად კომპონენტებს:

 • მისაწვდომი  გზა და შესასვლელი შენობებში (მაგ: პანდუსი, ლიფტი და ა.შ)
 • მისაწვდომი საერთო და საზოგადოებრივი სივრცე
 • შესაფერისი ზომის კარი - მაგალითად ეტლის მომხმარებელთათვის (სიგანე - მინიმუმ 90 სანტიმეტრი)
 • შუქის ჩამრთველების, ელექტრონული მოწყობილობების და მსგავსი ტიპის სხვა აღჭურვილობის არსებობა მისაწვდომ სიმაღლეზე
 • მოაჯირები კიბეზე
 • ადაპტირებული სამზარეულო და სააბაზანო - მაგ:  ხელსაბანი და სარკე მისაწვდომ სიმაღლეზე, საკმარისი სივრცე ეტლით ან გადასაადგილებელი ჩარჩოთი მოძრაობისთვის და ა.შ

გარემოში ცვლილებების შეტანა ზოგჯერ საკმაოდ მარტივია და შეიძლება მისი მორგება სახლის პირობებშიც.

მაგალითად:

 • იატაკზე მოცურების თავიდან ასარიდებლად შესაძლებელია შედარებით მყარი ხალიჩების დაფენა
 • მაღალი ხელსაბანის არსებობის შემთხვევაში - პატარა ზომის კუბის დადგმა იატაკზე.
 • მოაჯირების დამაგრება სააბაზანოში/საპირფარეშოში.
 • საბავშვო უნიტაზის დამაგრება არსებულ უნიტაზზე და ასევე ფეხების საყრდენი კუბის გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში.
 • ყოველდღიურად გამოსაყენებელი ნივთების განთავსება ბავშვისთვის მისაწვდომ სიმაღლეზე, მაგალითად: კარადის პირველ თაროზე.

ბარიერებისგან თავისუფალი სივრცე ქმნის ხელშემწყობ, ხელმისაწვდომ და ინკლუზიურ გარემოს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+