ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია

Preview

გავრცელებულია ცერებრული დამბლის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია, რომლის დროსაც მოცემულ ზოგად დიაგნოზთან (ცერებრული დამბლა) და დარღვევის სიმძიმესთან ერთად  (მსუბუქი, საშუალო, მძიმე), მიეთითება დაზიანებული სხეულის ნაწილი და / ან მხარე.

ტოპოგრაფიული კლასიფიკაციისას გამოიყენება შემდეგი ორი ტერმინი:

 • პარეზი, რაც ნიშნავს კუნთების სისუსტეს
 • პლეგია, რაც ნიშნავს კუნთების პარალიზებას (მოქმედების უნარის დაკარგვას).

შესაბამისად, ცერებრული დამბლის დიაგნოზს აზუსტებენ დაზიანებული მხარის და სხეულის ნაწილის მითითებით შემდეგნაირად:

 • მონოპლეგია / მონოპარეზი: დაზიანებულია სხეულის მხოლოდ ერთი კიდური, ეს შეიძლება იყოს ჰემიპლეგიის / ჰემიპარეზის ქვესახე, რომლის დროსაც დარღვევა გამოხატულია უპირატესად ერთ კიდურში
 • დიპლეგია / დიპარეზი: უპირატესად დაზიანებულია ქვედა კიდურები ზედა კიდურებთან შედარებით
 • ჰემიპლეგია / ჰემიპარეზი: დაზიანებულია  სხეულის ერთი მხარის ორივე - ზედა და ქვედა კიდური
 • პარაპლეგია / პარაპარეზი:  დაზიანებულია  სხეულის ორივე ქვედა კიდური
 • ტრიპლეგია / ტრიპარეზი:  დაზიენულია სამი კიდური. შესაძლებელია ორივე ხელი და ერთი ფეხი, ან ორივე ფეხი და ცალი ხელი, ან -  ერთი ზედა, ერთი ქვედა კიდური და სახე.
 • ტეტრაპლეგია / ტეტრაპარეზი: დაზიანებულია ოთხი კიდური, თუმცა დარღვევა გამოხატულია უპირატესად სამ კიდურში.
 • კვადრიპლეგია / კვადრიპარეზი: დაზიანებულია ოთხივე კიდური და ტორსი, თავის ჩათვლით. მაღალი ტონუსი უფრო მეტად გამოხატულია ხელებში. ამ ფორმას ახასიათებს სხვა თანმდევი გართულებები,  ხშირია ეპილეფსიური გულყრები.
 • პენტალპლეგია / პანტაპარეზი:  დაზიანებულია სხეულის ოთხივე კიდური, კისრისა და თავის ჩათვლით, კვებისა და სუნთქვის გართულებებით.
დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+