ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლის კლასიფიკაცია მოტორული დარღვევის სიმძიმის მიხედვით

Preview

ცერებრული დამბლა თითქმის ყოველთვის ახდენს გავლენას ბავშვის მოძრაობისა თუ გადაადგილების უნარზე. მოძრაობისა და გარემოში გადაადგილების შესაძლებლობა, ძირითადად,  დამოკიდებულია მდგომარეობის სიმძიმეზე.

ცერებრული დამბლა, მოტორული დარღვევების სიმძიმის მიხედვით, კლასიფიცირდება  მსუბუქ, საშუალო და  მძიმე ფორმებად. რიგ შეთხვევაში ფორმები ურთიერთგადამფარავია.

მსუბუქი ფორმა  - ბავშვს შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება და მისი ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობა არ არის შეზღუდული.

საშუალო ფორმა - ბავშვს სჭირდება სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები გადაადგილებისა და ყოველდღიურ აქტივობებში მონაწილეობისთვის.

მძიმე ფორმა - ბავშვი საჭიროებს ეტლის გამოყენებას და აქვს მნიშვნელოვანი სირთულეები ყოველდღიური აქტივობების განხორციელების პროცესში.

გავრცელებულია ცერებრული დამბლის კლასიფიკაცია მსხვილი მოტორული უნარების ფუნქციური გამოყენების მიხედვით. ფუნქციური კლასიფიკაცია ყურადღებას ამახვილებს ბავშვის ჯდომის, პოზების ცვლილების, გარეთ და შინ სიარულის უნარზე, ყოველდღიური საქმიანობების შესრულებაზე და გადაადგილებისთვის საჭირო დამხმარე საშუალებების გამოყენებაზე, როგორიცაა: გადასაადგილებელი ჩარჩო, ხელჯოხები, ყავარჯნები და სავარძელ-ეტლები.

I დონე: დადის / გადაადგილდება სირთულეების გარეშე

 • არ საჭიროებს დამხმარე საშუალებებს (ხელჯოხს, ყავარჯენს);
 • შეუძლია შინ და გარეთ გადაადგილება, კიბეზე ასვლა / ჩასვლა სირთულის გარეშე;
 • შეუძლია ყოველდღიური აქტივობების შესრულება - სირბილი, ხტუნვა;
 • ახასიათებს შენელებული მოძრაობები, სირთულეები ბალანსსა და კოორდინაციაში.

II დონე: დადის / გადაადგილდება შეფერხებით

 • ქუჩაში, შინ და კიბეებზე გადაადგილდება სახელურების დახმარებით;
 • აწყდება სირთულეებს უსწორმასწორო ზედაპირზე, დაქანებაზე და გადატვირთულ ადგილებში;
 • აქვს სირბილის და ხტომის მინიმალური უნარი.

III დონე:  გადაადგილდება დამხმარე საშუალების გამოყენებით  

 • შინ და გარეთ სწორ ზედაპირზე გადაადგილდება დამხმარე საშუალების გამოყენებით;
 • შესაძლებელია, შეძლოს კიბეზე ასვლა სახელურების დახმარებით;
 • შესაძლებელია, შეძლოს მექანიკური ეტლის ტარება (დასჭირდება დახმარება დიდ დისტანციაზე და უსწორმასწორო ზედაპირზე).

IV დონე: გადადგილდება სირთულეებით სავარძელ - ეტლის გამოყენებით

 • დამოუკიდებელი გადაადგილება მნიშვნელოვნად შეზღუდულია დამხმარე საშუალებების მიუხედავად;
 • უმეტესად, გადაადგილდება სავარძელ-ეტლით; შესაძლებელია მართავდეს ელექტრო ეტლს.

V დონე: გადააადგილებენ სავარძელ-ეტლით

 • აღენიშნება ფიზიკური შეზღუდვა, რაც აფერხებს ნებისმიერი მოძრაობების შესრულებას,  კონტროლს და თავისა და კისრის აღმართული მდგომარეობის შენარჩუნებას;
 • დარღვეულია მოტორული ფუნქციონირების ყველა სფერო;
 • არ შეუძლია დამოუკიდებლად ჯდომა და დგომა დამხმარე საშუალებების გამოყენების მიუხედავად;
 • არ შეუძლია დამოუკიდებელი გადაადგილება, თუმცა შესაძლებელია შეძლოს ელექტრო ეტლის გამოყენება.
დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+