შფოთვითი აშლილობები

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის შემთხვევაში, შფოთვა არა რომელიმე ერთ, არამედ სხვადასხვა სიტუაციებსა და მოვლენებს უკავშირდება.  ამ აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის დამახასიათებელია მუდმივი და გადაჭარბებული შფოთვა და ღელვა სხვადასხვა ცხოვრებისეულ მოვლენებთან დაკავშირებით.

გადაჭარბებული შფოთვა ართულებს ყოველდღიური აქტივობების განხორციელებას და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, იწვევს პრობლემებს ურთიერთობებში, პროფესიულ საქმიანობასა და ცხოვრების სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში. გარდა ამისა, აშლილობას თან ახლავს ისეთი ფიზიკური სიმპტომები, როგორებიცაა მოუსვენრობა, დაღლილობა, გაღიზიანებადობა, კუნთების დაჭიმულობა და ძილთან დაკავშირებული სირთულეები.

ფართო ასაკობრივი დიაპაზონიდან გამომდინარე, აშლილობის განვითარების საშუალო ასაკის განსაზღვრა სირთულეს წარმოადგენს. აშლილობის ძირითადი მახასიათებლები რამდენადმე უცვლელია ცხოვრების განმავლობაში, თუმცა განსხვავებულია ის საკითხები, რომლის შესახებაც შფოთავენ სხვადასხვა ასაკის მქონე ადამიანები. მაშინ როდესაც მოზრდილები ღელავენ ოჯახის წევრების კეთილდღეობასა და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ბავშვები და მოზარდები მეტად შფოთავენ სკოლასა და პირად მიღწევებზე. გარდა ამისა, გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის მქონე ბავშვები ხშირად ხასიათდებიან დამყოლობით, პერფექციონიზმით და გამოირჩევიან თავდაჯერებულობის დაბალი დონით - ისინი ზედმეტად თვითკრიტიკულები არიან, ცდილობენ ხელახლა და უნაკლოდ შეასრულონ ყველაფერი და მოიპოვონ დადებითი შეფასება გარშემომყოფების მხრიდან. 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+