შფოთვითი აშლილობები

სოციალური შფოთვითი აშლილობა

სოციალური შფოთვითი აშლილობა, იგივე სოციალური ფობია, ხასიათდება ისეთ სოციალურ სიტუაციებში აღმოჩენის უკიდურესი შიშით, სადაც ინდივიდი შეიძლება გახდეს დაკვირვების, უარყოფითი შეფასებისა და განსჯის ობიექტი. შესაბამისად, აშლილობის მქონე ადამიანები, თავს არიდებენ სოციალურ სიტუაციებს ან ასეთ სიტუაციებში მოხვედრისას, განიცდიან ძლიერ შფოთვას და ამჯობინებენ ჩრდილში ყოფნას.

აღნიშნული შფოთვითი აშლილობა შეიძლება დაიწყოს ადამიანის ცხოვრებაში მომხდარი რომელიმე სტრესული მოვლენის შემდგომ, რომელიც დაკავშირებულია დამცირებასა და შერცხვენასთან, რიგ შემთხვევებში კი  შეიძლება განვითარდეს ეტაპობრივად, რაიმე კონკრეტული მოვლენის არსებობის გარეშე. აშლილობის განვითარების საშუალო ასაკი მერყეობს 8-დან 15 წლამდე, თუმცა შესაძლოა თავი იჩინოს უფრო ადრეულ ასაკშიც. ბავშვების შემთხვევაში, აღნიშნული დიაგნოზის აუცილებელი პირობაა, რომ შფოთვა ვლინდებოდეს არა მხოლოდ ზრდასრულებთან, არამედ თანატოლებთან ურთიერთობის პროცესშიც.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+