შფოთვითი აშლილობები

სელექციური მუტიზმი

სელექციური, იგივე შერჩევითი მუტიზმი ხასიათდება მეტყველების შეუძლებლობით შერჩევით სოციალურ გარემოში, იმის მიუხედავად, რომ ინდივიდს შეუძლია საუბარი სხვა სიტუაციებში.

როგორც წესი, სელექციური მუტიზმი ვითარდება ადრეულ ბავშვობაში, 2-დან 5 წლამდე პერიოდში, თუმცა, ხშირად, დიაგნოსტირება არ ხდება სკოლის ასაკამდე, სადაც განსაკუთრებით შესამჩნევი და ხელისშემშლელი ხდება მეტყველების შეუძლებლობა.

სელექციური მუტიზმის მქონე ბავშვები  მეტყველებით კომუნიკაციას მხოლოდ ისეთ შერჩეულ გარემოში ამყარებენ, სადაც უფრო უსაფრთხოდ  და დაცულად გრძნობენ თავს. მაგალითად, საუბრობენ ოჯახის წევრების თანდასწრებით, მაგრამ არ საუბრობენ ოჯახის ახლობლების, თუნდაც ბებია-ბაბუის, ნათესავების და ოჯახის ახლო მეგობრების გარემოცვაში. ბავშვები ასევე არ საუბრობენ სკოლასა და ბაღში, რის გამოც ექმნებათ აკადემიური და ინტერპერსონალური სირთულეები.

სელექციური მუტიზმი შესაძლოა სხვადასხვა ხარისხით იყოს გამოხატული. აშლილობის მქონე ბავშვების უმეტესობა საერთოდ არ ამყარებს მეტყველებით ან სხვა ფორმით კომუნიკაციას შერჩევით სიტუაციებში. ზოგიერთ ბავშვს შეუძლია კომუნიკაციისას  თქვას სიტყვა „დიახ“ ან „არა“, ან თავის დაქნევით მიანიშნოს პასუხი.  ბავშვების მცირე ნაწილი საუბრობს ერთ ან ორსიტყვიანი ფრაზებით, ზოგი კი კომუნიკაციას ამყარებს ჩურჩულით.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+