შფოთვითი აშლილობები

განშორებით გამოწვეული შფოთვითი აშლილობა

განშორებით გამოწვეული შფოთვითი აშლილობის შემთხვევაში, ადამიანის შფოთვა უკავშირდება მიჯაჭვულობის ობიექტთან განშორებას.  ამ ტიპის შფოთვა სავსებით ნორმალურია განვითარების ადრეულ ეტაპზე და იმაზე მიუთითებს, რომ ბავშვსა და მასზე მზრუნველ პირს შორის არსებობს მჭიდრო ემოციური კავშირი. ბავშვების უმეტესობა განშორებასთან დაკავშირებულ შფოთვის გადალახვას დაახლოებით 3 წლის ასაკისთვის ახერხებს. შფოთვითი აშლილობის შემთხვევაში კი ბავშვის მიერ განცდილი ემოციების ინტენსივობა და სიხშირე სცდება ასაკობრივ ნორმებსა და არსებულ კონტექსტს.

განშორებით გამოწვეული შფოთვითი აშლილობა უმეტესად თავს იჩენს სკოლამდელ ასაკში, თუმცა შესაძლოა გამოვლინდეს მოგვიანებით, იშვიათ შემთხვევაში კი ზრდასრულ ასაკშიც.

აშლილობის გამოვლენის ფორმები იცვლება ასაკთან ერთად. მცირე ასაკში, შფოთვას უმეტესად ადგილი აქვს უშუალოდ განშორებისას, რის გამოც ბავშვებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ ბაღში ან სკოლაში წასვლის სურვილი და თავს არიდებდნენ მას. ასაკის მატებასთან ერთად, შფოთვა ძლიერდება და მოიცავს სპეციფიკურ შიშებს მიჯაჭვულობის ობიექტის დაკარგვასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა ასაკში, განშორებას ან მოლოდინს განშორების შესახებ თან ახლავს ფიზიოლოგიური ჩივილებიც, მაგალითად, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა და/ან გულისრევა. აშლილობისათვის ასევე დამახასიათებელია მარტო ან მიჯაჭვულობის ობიექტის გარეშე დარჩენის შიში სახლსა თუ სხვა გარემოში, სახლის გარეთ ან მიჯაჭვულობის ობიექტისგან მოშორებით დაძინებაზე უარის გაცხადება და განშორებასთან დაკავშირებული განმეორებადი ღამეული კოშმარები.

Preview
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+