სენსორული ინტეგრაცია

სენსორული ინტეგრაციის პროცესში ჩართული სპეციალისტები და მათი როლი

აქედან გამომდინარე პრაქტიკოსი თერაპევტი შესაძლოა მუშაობდეს სუპერვიზიის ქვეშ ან თავად უწევდეს პროფესიულ დახმარებას სენსორული ინტეგრაციის სერვისის მიმწოდებელ თერაპევტებს. 

საქართველოს ოკუპაციური თერაპევტთა ასოციაციის მიხედვით და საერთაშორისო გამოცდილებით, სენსორული გადამუშავების სირთულეებზე მუშაობს ოკუპაციური თერაპევტი, ან მომიჯნავე სფეროს სპეციალისტი. მაგალითად ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ფსიქოლოგი. თუმცა ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დამატებითი კვალიფიკაცია სენსორულ ინტეგრაციაში. 

თერაპევტი, რომელიც სპეციალიზდა სენსორულ ინტეგრაციაში და იწყებს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი თერაპიის მიწოდებას, აქტიურ კომუნიკაციაში უნდა იყოს სენსორულ ინტეგრაციაში სპეციალიზირებულ სუპერვაიზერთან, რომლის უშუალო ხელმძღვანელობით და წინასწარ შემუშავებული სამუშაო გეგმის მიხედვით უნდა ხდებოდეს თითოეული ბენეფიციარის ჩართვა თერაპულ პროცესში. 

ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სპეციალისტი არ არის სპეციალიზირებული სენსორულ ინტეგრაციაში, მას შეუძლია სენსორული ელემენტების (არა თერაპიის) აქტიურად გამოყენება თერაპიულ პროცესში. 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+