სენსორული ინტეგრაცია

სენსორული ინტეგრაციის პროცესი

სხვადასხვა საქმიანობებში ბავშვის წარმატებული ჩართულობა დაკავშირებულია სენსორული ინტეგრაციის ისეთ კომპონენტებთან, როგორიცაა მაგალითად: სენსორული რეგისტრაცია, მოდულაცია, დისკრიმინაცია და პრაქსისი. განვმარტოთ თითოეული მათგანი:

  • სენსორული რეგისტრაცია გულისხმობს შინაგანი და გარეგანი სენსორული სტიმულების აღმოჩენას და დაფიქსირებას -  რაც უმნიშვნელოვანესია შეგრძნებების გადამუშავების პროცესში. მაგალითად, კვების დროს შეხებითი შეგრძნების საშუალებით, ბავშვი ამჩნევს როდის დაესვარა ტუჩები და ცდილობს მის მოწმენდას.
  • ყოველდღიურად ბავშვი უამრავ სენსორულ სტიმულს სხვადასხვა ინტენსივობით იღებს. შესაბამისად საჭიროა მიღებული ინფორმაციის გაფილტვრა და ორგანიზება, რაც გულისხმობს სასურველ სტიმულზე ფოკუსირებას, ხოლო არასასურველი ან ხელისშემშლელი სტიმულის უგულებელყოფას. სწორედ ამ პროცესს უზრუნველყოფს სენსორული მოდულაცია. მაგალითად, როდესაც ბავშვი მოთხრობას კითხულობს, ტექსტზე ფოკუსირდება და აქცენტს გარკვეულ საინტერესო მონაკვეთებზე აკეთებს. ხოლო, ისეთი სახის ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება ფონურს ხმებს, სხეულის სიმძიმის შეგრძნებას სკამზე ჯდომისას, ან ოთახში მყოფი სხვა პირების აღქმას - მეტნაკლებად უგულებელყოფს.
  • შემდეგი განვმარტოთ სენსორული დისკრიმინაცია, რომელიც ხელს უწყობს მიღებული სტიმულების ინტერპრეტირებას და ობიექტის სხვადასხვა დეტალის განსხვავებას. მაგალითად ყუთში არსებული სათამაშოების ფაქტურის მიხედვით გარჩევას.
  • ხოლო პრაქსისი არის კომპლექსური პროცესი, რომლის საშუალებითაც წარვმართავთ ჩვენს სხეულს, ვგეგმავთ, ვასრულებთ ისეთ მოქმედებებს და ამოცანებს, როგორიცაა:  სათამაშოებით თამაში, სხვადასხვა აღჭურვილობის გამოყენება, სივრცეში გადაადგილება, ან  ყოველდღიურ საქმიანობებში მონაწილეობა. 
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+