სმენის დაქვეითება და სიყრუე

სმენის დაქვეითების ზოგიერთი პოტენციური ნიშანი

Preview

ჩამონათვალიდან ერთი ფაქტორი ან რამდენიმეს კომბინაცია, შესაძლოა მიანიშნებდეს სმენის დაქვეითებაზე ბავშვში. ამასთანავე, ცალკეული ნიშნის გამოვლენა დამოკიდებულია როგორც სმენის დაქვეითების ხარისხზე, ასევე, ბავშვის ასაკზე.

 • არ კრთება უეცარ, ძლიერ ხმაზე
 • არ რეაგირებს საუბარზე
 • არ ინტერესდება ხმოვანი სათამაშოებით, როცა ის მისი მხედველობის ველს მიღმაა
 •  არ ბრუნდება მოსაუბრისკენ, როცა ის მისი მხედველობის ველს მიღმაა, თუმცა რეაგირებს მასზე, როცა ხედავს
 • არ წყნარდება მშობლის ხმაზე, როცა მას ვერ ხედავს
 • არ ბრუნდება ხმის წყაროსკენ
 • თითქოს ზოგიერთი ხმა ესმის და ზოგი არა
 • ყურადღებას არ აქცევს ხმის წყაროს
 • არ აქვს მრავალფეროვანი არტიკულაცია
 • 5 -6 თვის შემდეგ თანხმოვნები და ბავშვის ვოკალიზაციები არ მრავალფეროვნდება
 • ერთი წლის ასაკისთვის არ ამბობს არც ერთ სიტყვას, არ ლაპარაკობს ან ლაპარაკობს გაუგებრად
 • არ ასრულებს, აიგნორებს მითითებებს
 • ხშირად ამბობს „ა“ და ითხოვს მაღალ ხმაზე ან უფრო ნელა გამეორებას
 • უჭირს სიტყვების გაგება, განსაკუთრებით ხმაურიან გარემოში, ფონური ხმების არსებობისას
 • 5 წლამდე ასაკში მეტყველების ნელი განვითარება
 • 6 წლისთვის მეტყველების დროს არ იყენებს გარკვეულ ბგერებს
 • ტელევიზორს ძალიან მაღალ ხმაზე უსმენს
 • სკოლაში აკადემიურ მიღწევებში აქვს უეცარი ცვლილება

იმ შემთხვევაში, თუ მშობელს უჩნდება ნებისმიერი სახის ეჭვი ბავშვის სმენასთან დაკავშირებით, მან უნდა მიმართოს სპეციალისტს სმენის სამედიცინო შეფასებისთვის.  

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+