სმენის დაქვეითება და სიყრუე

ყრუთა კულტურა, ჟესტური ენა და მასთან დაკავშირებული რესურსები

Preview

ყრუთა კულტურა ეს არის სოციალური რწმენების, ქცევების, ხელოვნების, ლიტერატურული ტრადიციების, ისტორიის, ღირებულებების და საზოგადოების საერთო ინსტიტუტების ერთობლიობა, რომლებზეც გავლენას ახდენს სიყრუე და რომლებიც ეფუძნებიან ჟესტურ ენას, როგორც კომუნიკაციის მთავარ საშუალებას. კულტურულ ჭრილში,  სიტყვა ყრუ ხშირად იწერება დიდი პირველი ასოთი „Deaf.“ ყრუთა საზოგადოების წევრები სიყრუეს განიხილავენ როგორც განსხვავებას ადამიანის გამოცდილებაში და არა დაავადებას და შეზღუდულ უნარს. ყრუთა თემის წევრები ამაყობენ თავიანთი ყრუ იდენტობით და ყრუ ადამიანებს განიხილავენ ენობრივ უმცირესობად. ბავშვებს, რომლებიც იყენებენ ჟესტურ ენას, როგორც კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას, შეიძლება სურდეთ იყვნენ ყრუთა კულტურის ნაწილი, რადგან ეს უზრუნველყოფს მათთვის მიკუთვნილობის გრძნობას, რომელიც ხშირად აკლია მათ სახლში ან სკოლაში, როდესაც მათი გარშემომყოფები არ ფლობენ ჟესტურ ენას. ყრუთა თემი ღიაა ყრუ ადამიანების ოჯახებისა და მეგობრებისთვის, თუმცა, მათაც  უნდა შეეძლოთ კომუნიკაცია ჟესტურ ენაზე.

საქართველოს ყრუთა კავშირი არის ეროვნული ორგანიზაცია, რომელიც იმართება ყრუ ადამიანების მიერ ყრუ ადამიანებისთვის. ყრუთა კავშირის წევრები იკრიბებიან სოციალური, საგანმანათლებლო და პოლიტიკური მიზნით. კავშირი უზრუნველყოფს იმ პირთა ფართო ჩართვას, რომლებსაც აქვთ სმენის დაზიანება, არიან ყრუები, გამოიყენებენ ჟესტურ ენას და ყრუთა კულტურას განიხილავენ როგორც ადამიანებს შორის  განსხვავებას და არა შეზღუდულ უნარს. ყრუთა კავშირს შეუძლია ინდივიდებსა და ოჯახებს მიაწოდოს ინფორმაცია მათი უფლებების, ადვოკატირების და სხვადასხვა სერვისის შესახებ და აწარმოოს თანამშრომლობა სხვა ორგანიზაციებთან როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ.

ქართული ჟესტური ენა საქართველოს ეროვნული ჟესტური ენაა. ქართული ჟესტური ენაც, სხვა ჟესტური ენების მსგავსად თავისი ბუნებით სიმბოლური, ვიზუალურ-სივრცითი ენაა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყრუ ადამიანებისთვის. ჟესტური ენა შეიცავს როგორც ჟესტებს კონკრეტული სიტყვებისა და იდეების აღსაწერად, ასევე, დაქტილს, რომელიც ქართული ანბანის თითოეულ ასოს შეესაბამება.

SignWiki (https://ge.signwiki.org) არის ვებგვერდი, რომელიც მომზადებულია ყრუთა თემის წარმომადგენლების მიერ და ქართული ჟესტების ე.წ. ელექტრონულ ბანკს წარმოადგენს, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ადამინებს „დაინახონ“ სხვადასხვა ქართული სიტყვის შესაბამისი ჟესტი. ქართული SignWiki-ის შექმნაზე მუშაობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ  ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ყრუთა კავშირთან თანამშრომლობით 2015 წელს დაიწყო. 

ჟესტური ენის თარჯიმნები არიან სმენის მქონე პირები, რომლებსაც შეუძლიათ ქართულის თარგმნა ქართულ ჟესტურ ენაზე და პირიქით. ისინი უზრუნველყოფენ აუცილებელ მომსახურებას ყრუ ადამიანებისთვის, რომელთაც უწევთ ფუნქციონირება „სმენიან“ სამყაროში. ისევე, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, საქართველოშიც, ჟესტური ენის თარჯიმნების უმრავლესობა ყრუ მშობლების შვილები არიან, რომლებმაც ჟესტური ენა ადრეული ბავშვობიდან საკუთარ მშობლებთან კომუნიკაციისას ისწავლეს. თარჯიმნის მომსახურების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს ყრუთა კავშირში ან სოციალური მომსახურების სააგენტოში.

 

 

 

 

 

 

 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+