სმენის დაქვეითება და სიყრუე

ინტერვენცია

სმენის დაზიანების დროს, ბავშვთან გამოყენებული ინტერვენციები დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე და არა მხოლოდ სმენის დაქვეითების ხარისხზე. სმენის დაქვეითების ადრეული დიაგნოსტიკის ღირებულება, ინტერვენციის რაც შეიძლება დროულ და სწორ წარმართვაში მდგომარეობს. ბავშვისთვის საჭირო ინტერვენციის განსაზღვრაში შესაძლოა ჩართული იყვნენ შემდეგი დარგის სპეციალისტები:

  • ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი, სხვაგვარად ცნობილი როგორც "ყურის, ცხვირის და ყელის" სპეციალისტი, რომელიც სპეციალიზებულია სმენასა და მასთან დაკავშირებულ ანატომიაში.
  • აუდიოლოგი, სპეციალისტი, რომელიც აფასებს სმენის სხვადასხვა ასპექტს და საჭიროების შემთხვევაში, ურჩევს ადამიანს  სმენის აპარატს.  აუდიოლოგს გავლილი აქვს სპეციალური მომზადება სმენის შეფასებაში, სმენის ანალიზატორის ანატომიასა და ფიზიოლოგიაში და ბგერის დამუშავების ფუძემდებლურ პრინციპებში.
  • ოფთალმოლოგი, ექიმი, რომელიც სპეციალიზებულია თვალისა და მხედველობის დაავადებებში. ოფთალმოლოგის კონსულტაციის გავლა მნიშვნელოვანია ყრუ ბავშვებისთვის, რადგან მხედველობა მათთვის წამყვან როლს ასრულებს კომუნიკაციაში.

ინტერვენციები შეიძლება მოიცავდეს:

  • ბავშვისთვის სმენის დამხმარე მოწყობილობების შერჩევას და გამოყენების ხელშეწყობას;
  • სამკურნალო პროცედურებს;
  • სმენისა და მეტყველების განვითარებაზე და ოჯახის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ინტერვენციას.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+