სმენის დაქვეითება და სიყრუე

სმენის დაზიანების ტიპები

Preview Preview

სმენის დაზიანება შეიძლება უკავშირდებოდეს ყურის სხვადასხვა ნაწილის სტრუქტურასა და ფუნქციას. სმენის დაქვეითების ორი ძირითადი ტიპი არსებობს: კონდუქტიური (გამტარობითი) და ნეიროსენსორული (სენსონევრალური). ასევე, ადგილი შეიძლება ჰქონდეს სმენის  "შერეულ" დაზიანებასაც, რომელიც არის დაზიანების ამ ორი ტიპის კომბინაცია.

  • როდესაც სმენის დაქვეითება ხდება იმის გამო, რომ ბგერას არ შეუძლია თავისუფლად გადაადგილება/გავლა  გარე და შუა ყურის მეშვეობით და შიგნითა ყურამდე მისვლა,  ის მოიხსენიება, როგორც კონდუქტიური ანუ გამტარობითი სმენის დაქვეითება. კონდუქტიური დაზიანების მიზეზები შეიძლება მოიცავდეს ყურის ინფექციას, ყურის აპკის დაზიანებას, გოგირდის დაგროვებას ან გარეთა ყურის არხში უცხო სხეულებს. ხშირად (თუმცა არა ყოველთვის), კონდუქტიური დაზიანება შეიძლება გამოსწორდეს სამედიცინო ჩარევით ანუ  შეიძლება შექცევადი იყოს, რაც დამოკიდებულია მის გამომწვევ მიზეზზე. 
  • სმენის დაქვეითება, რომელიც გამოწვეულია იმით, რომ შიგნითა ყურამდე მისული ბგერა არ გარდაიქმნება ელექტრულ სიგნალად ან არ გადაეცემა სმენითი ნერვით ტვინს, განიხილება, როგორც სენსონევრალური სმენის დაქვეითება. სენსონევრალური დაზიანების მიზეზები ძალიან განსხვავდება და შეიძლება მოიცავდეს ინფექციას, გარკვეულ დაავადებებს (მაგ., მენიერის დაავადება, მენინგიტი), იყოს განპირობებული გენეტიკით ან ასაკით. ამ ტიპის დაზიანება, როგორც წესი, მუდმივია და შეიძლება იყოს სტაბილური ან პროგრესული.

სმენის დაზიანება ასევე შეიძლება იყოს ცალმხრივი და ორმხრივი. სმენის ცალმხრივი დაზიანებაც საყურადღებოა, რადგან გავლენა შეიძლება იქონიოს ბავშვების განვითარებაზე და აკადემიურ შედეგებზე.

სმენის დაზიანების ხარისხები

  • ნორმალური სმენა ანუ დაქვეითების არქონა           0 დბ - 20 დბ
  • მსუბუქი დაქვეითება                                           20 დბ - 40 დბ
  • საშუალო დაქვეითება                                         40 დბ - 60 დბ
  • მძიმე დაქვეითება                                              60 დბ - 80 დბ
  • ღრმა დაქვეითება                                               80 დბ ან მეტი
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+