კვების დარღვევები ბავშვებში

სხვადასხვა ფაქტორების, რომლებიც გავლენას ახდენენ კვებაზე

კვების განვითარებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი რისი ცოდნაც და გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია პროცესში წარმატებისთვის.

გარემო ფაქტორები  - ზოგიერთ ბავშვს უჭირს ყურადღების კონცენტრაცია კვებაზე, როდესაც გარემოში ბევრი სტიმულია. მაგალითად კვების პარალელურად ჩართული ტელევიზორი ან კომპიუტერი.

ფიზიკური სირთულეებით განპირობებული ფაქტორები - კვების პროცესის მიმდინარეობა და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე და ფიზიკურ გამძლეობაზე. ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ორალურ მოტორული უნარების სირთულეები - შესაძლოა უჭირდეთ დამოუკიდებლად ჭამა და დიდ დროს ანდომებდნენ კვების პროცესს.  თუმცა, თუ კვება  30-40 წუთზე მეტხანს გრძელდება, შესაძლებელია ბავშვმა იმაზე მეტი ენერგია დახარჯოს, ვიდრე ამას საკვებიდან იღებს.

ქცევით განპირობებული ფაქტორები - ზოგჯერ ბავშვი უარს ამბობს საკვების მიღებაზე, ან პრეტენზიულია პროცესში. ამის მიზეზი კი შეიძლება იყოს ბავშვსა და მის მზრუნველს შორის არსებული ურთიერთობა. თუ კვება მიმდინარეობს ნეგატიური განწყობით, ეს მოქმედებს ბავშვზეც და ხირად გამოთქვამს უკმაყოფილებას.  მზრუნველი პირის სიმშვიდე და ემოციური კონტროლი დადებითად მოქმედებს კვებაზე და ბავშვის ქცევაზე.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+