ტერმინთა განმარტება

სენსორული ოთახი

  • სენსორული ოთახის ტიპი და ზომა განსხვავდება ბავშვის ასაკის მიხედვით და ასევე დამოკიდებულია კონკრეტული ორგანიზაციის თუ სპეციალისტის არჩევანზე. საყურადღებოა, რომ ოთახის ფართობი არ უნდა იყოს 15 კვ/მ ზე ნაკლები.
  • ოთახი სასურველია მდებარეობდეს შენობის პირველ სართულზე, არ ჰქონდეს კიბეები და იყოს ყველასთვის მარტივად მისაწვდომი.
  • მრავალფუნქციური ანუ ყველა შეგრძნებაზე სამუშაოდ განკუთვნილი ოთახი ნათელი უნდა იყოს. არ უნდა იყოს მუდმივად დაბნელებული და გადატვირთული ფერადი განათებებით. გასათვალისწინებელია ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებები. შესაბამისად, ვიზუალური სტიმულაციისთვის ოთახის დასაბნელებლად შესაძლებელია ფანჯარაზე არსებული ფარდის ან ჟალუზის გამოყენება.
  • ყველა შეგრძნებაზე სამუშაოდ, აღჭურვილობა უნდა შედგებოდეს  მინიმუმ სამი სამუშაო მასალისაგან. მაგალითად: შეხებითი შეგრძნებაზე სამუშაოდ იქონიეთ - ტაქტილური დაფა, ფერადი ქაფი, ტაქტილური ბილიკი.
  • აქტივობები უსაფრთხო გარემოში უნდა სრულდებოდეს. მაგალითად, დაარბილეთ ოთახში არსებული ავეჯის ან აღჭურვილობის კუთხეები.  გარკვეული პერიოდულობით მნიშვნელოვანია სენსორულ ოთახში არსებული აღჭურვილობის, მაგალითად საქანელასა და ასაძრომი კიბეების უსაფრთხოების შემოწმება.
  • სენსორულ ოთახში მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების დაცვა.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+