ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

თერაპიული მიდგომები ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობი სინდრომის დროს (ADHD)

ქცევითი თერაპია

ქცევითი თერაპიის მიზანია პრობლემური ქცევების მისაღები ქცევებით შეცვლა. ქცევითი თერაპია ADHD  ის მქონე პირს ასწავლის სტრატეგიებს, პრობლემური სფეროს (ორგანიზაცია, ფოკუსირება და იმპულსის კონტროლი) გასაუმჯობესებლად. ქცევითი თერაპია საჭიროებს ბავშვის, მშობლის და მასწავლებლის აქტიურ ჩართულობას, რამდენადაც მათ მხრიდან ბავშვის ქცევაზე სწორი რეაგირებები და გარემოს ადაპტირება/მორგება განსაზღვრავს ბავშვის წარმატებას.

ხშირ შემთხვევაში ქცევითი თერაპია შეწყვილებულია მედიკამენტებთან, თუმცა, ზოგჯერ საკმარისად  ეხმარება ადამიანს ეფექტორად მართოს ADHD სიმპტომები მედიკამენტების გარეშე.

კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია

ხშირი  წარუმატებლობის, შეცდომების, გამორჩენილი მნიშვნელოვანი თარიღების, შეუსრულებელი დაპირებების თუ არაპუნქტუალურობის გამო, ADHD ის მქონე პირებს ხშირად დაბალი თვითშეფასება და ნეგატიური წარმოდგენები აქვთ საკუთარ თავზე.

მსგავს დამოკიდებულებებთან და წარმოდგენებთან სამუშაოდ, ეფექტურია კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია, რომელიც წარმოადგენს ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთ მიმართულებას და ეხმარება ადამიანს არაადაპტური ქცევებისა და მათ საფუძვლად მდებარე ირაციონალური აზრების ჩანაცვლებაში. ADHD-ს შემთხვევაში, ასეთი აზრები შეიძლება იყოს:

  • “მე ყოველთვის არასწორად ვიქცევი;”
  • “დავალება ბრწყინვალედ უნდა შევასრულო, მე კი- დამაკმაყოფილებლადაც არ გამომივა...”
  • “ყველას თვალში არაეფექტური და უსარგებლო ვარ

ირაციონალური აზრები იწვევენ შფოთვას, დისფუნქციურ ქცევებს, ყოველივე ამის ასარიდებლად, კი მნიშვნელოვანია ირაციონალური აზრების რაციონალურით ჩანაცვლების სტრატეგიების გამომუშავება.

კოგნიტურ-ქცევითი თერაპიის დროს ადამიანები სწავლობენ რომ არ იყვნენ რადიკალურები მოვლენების შეფასებისას (“მე ყოველთვის, მე არასდროს..”) უმაღლესი მოლოდინების წაყენება და “ასე უნდა იყოს” ფორმულირება აზრების, ამწვავებს თვითკრიტიკულობასა და  შფოთვას ადამიანებში. ასევე, იმის გააზრება, რომ ჩვენ სხვების და მითუმეტეს ყველას გონების კითხვა არ შეგვიძლია, ეხმარება ადამიანებს, რომ გადააწყონ ირაციონაური აზრი (“ყველას თვალში არაეფექტური ვარ”) და გააკეთონ საწინააღმდეგო აღმოჩენები.

ADHD- ის მქონე პირისგან შეიძლება მოისმინოთ - “მე ძალიან კარგად ვიცი რა და როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ”, კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია ეხმარება ადამიანს დაძლვის სტრატეგიების შემუშავებაში, რომელიც სწორედ იმ ნეგატიური მოლოდინების და დამამუხრუჭებელი ქცევების მართვას განაპირობებს, რომელიც უხეშად ერევა მის მიერ დაგეგმილის განხორციელებაში.

კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია არ კურნავს ყურადღების დეფიციტს, იმპულსურობასა და ჰიპერაქტივობას, ის  ეხმარება ADHD- ის მქონე პირებს, უკეთ შეძლონ, დროის მართვა, დაგეგმვა და შეძლონ აქტივობების ორგანიზება, გაიუმჯობესონ დღის რუტინა და ძილის ხარისხი, რაც აადვილებს ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანების ყოველდღიურობას.

 ნეიროფიდბეკი

ADHD– ის მკურნალობის კიდევ ერთ, შედარებით ახალ ალტერნატიულ  მეთოდს წარმოადგენს ნეიროფიდბეკი. აღნიშნული მეთოდი ეფუძნება კომპიუტერის გამოყენებას. კერძოდ, წინასწარ შერჩეული პარამეტრებით და  უკუკავშირით, ხდება ტვინის ელექტრული აქტივობის მოდულაცია სამიზნე არეებში. 20-40 შეხვედრის შემდეგ დგება დროში მდგრადი შედეგი, ტვინი აღწევს აქტივაციის ადეკვატურ დონეს და მცირდება ADHD -ის მახასიათებლები.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+