ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

რა განაპირობებს ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობის სინდრომის (ADHD) განვითარებას?

არსებობს ფაქტორების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ADHD-ის განვითარებაში. ესენია:

  • ნაყოფის მცირე წონა- თუ ბავშვი დაიბადა 1500 გრამზე ნაკლები, რისკი, რომ განვითარდეს ADHD 2-3 ჯერ მეტია.
  • სიგარეტის და/ან ალკოჰოლის მოხმარება ორსულობისას, ან ტოქსიკურ ნივთიერებებთან ურთიერთობა, კავშირშია ADHD-ის განვითარებასთან.
  • გენეტიკური ტენდენცია- კერძოდ, თუ ერთ-ერთი მშობელი აღნიშნული დიაგნოზის მქონეა, 50% არის რისკი, რომ ბავშსაც მემკვიდრეობით გადაეცეს.

ADHD  შეიძლება ხშირად თანაარსებობდენს სხვადასხვა დარღვევებთან და მდგომარეობებთან, როგორებიცაა:

  • მხედველობის ან სმენის სირთულეები
  • მეტაბოლური პროცესების დარღვევა
  • ეპილეფსია
  • ძილის დარღვევები

ასევე, თუ ბავშვი ძალადობის მსხვერპლია, უგულებელყოფილია, მოუწია რამდენიმე ოჯახის შეცვლა ჩვილობის ასაკიდან; გადატანილი აქვს ცენტრალური ნერვული სისტემის ინფექცია (მაგ. ენეფალიტი).

რა ხდება ამ დროს ტვინში?

თავის ტვინში არსებული ქიმიური ნივთიერებები დოფამინი და ნორეპინეფრინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნეირონებს* შორის ინფორმაციის გადაცემის პროცესში. ისინი მონაწილეობენ ისეთი ნერვული სიგნალების გადაცემაში, რომელიც დაკავშირებულია მოძრაობასთან, ძილთან, განწყობასთან, სწავლასა და ყურადღებასთან.

აღნიშნული ნივთიერებების დეფიციტის დროს, რომელიც განაპირობებს ტვინის ღეროსა და სხვა სტრუქტურების აქტივობის დაქვეითებას, სახეზეა ADHD მახასიათებლები.

*ნეირონი- ნერვული უჯრედი, რომლის ფუნქციაა ინფორმაციის მიღება, გადამუშავება, გადატანა.  

Preview
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+