ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

ასაკი და ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობის სინდრომი (ADHD)

ADHD –ის  დიაგნოსტირების ასაკი ოფიციალურად განსაზღვრულია 7-12 წლის ინტერვალში, თუმცა კლინიკური მახასიათებლები 7 წლამდეც შეინიშნება.

  • 6 წლამდე ბავშვებში ტენდენცია შემდეგნაირად ვლინდება, ახასიათებს გადაჭარბებული მოძრაობები, სირბილი და ფიზიკური აქტივობა, უჭირს ერთ ადგილზე ჯდომა რამდენიმე წუთით, მუდმივად დგება, დარბის, დაუფიქრებლად, ერევა სხვადასხვა აქტივობაში. არაორგანიზებულია თამაშის დროს, უჭირს ყორადღების კონცენტრირება და შენარჩუნება.
  • 7 დან 13 წლამდე -  ADHD- ის მქონე ბავშვს უჭირს წესების მიყოლა, დალოდება, ახასიათებს გადაჭარბებულად ბევრი ლაპარაკი, მოვლენებზე გაუაზრებელი, სწრაფი რეაგირება.
  • 13 წლიდან ფიზიკური აქტივობა შესაძლოა შემცირებული იყოს, მაგრამ ჩნდება ქცევის პრობლემები, მკვეთრადაა გამოხატული ყურადღების დეფიტი, ხშირი მახასიათებელია დეპრესია და  დაბალი თვითშეფასება.
  • 19 წლიდან ზემოთ -  გამოხატულია სოციალური კონტაქტების სიმწირე, სამსახურის შენარჩუნების პრობლემა, ორგანიზაციული უნარების დეფიციტი.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+