დასწავლის უნარის დარღვევა

კითხვის და წერის გავარჯიშების აქტივობები

Preview

სიტყვის მთლიანობითი კითხვის აქტივობა

ამ მეთოდის გამოყენებით ბავშვი სიტყვის ამოკითხვას შესაბამის სურათთან მიმართებაში სწავლობს. ვიზუალური და სმენითი ინფორმაციის კომბინაცია სიტყვის უკეთ დამახსოვრებაში ეხმარება. 
ეს აქტივობა შესაძლებელია სხვადასხვანაირად დაიგეგმოს. 

მაგალითად, შეარჩიეთ რამოდენიმე ბარათი სადაც იქნება სურათი და მისი აღმნიშვნელი სიტყვა. 
აჩვენეთ ბავშვს სურათი და სთხოვეთ დაასახელოს რას ხედავს. მაგალითად, ვაშლის სურათი. 
შემდეგ, სთხოვეთ წაიკითხოს იმავე ბარათზე დაწერილი სიტყვა - ვაშლი. 
მიუთითეთ დაწერილ სიტყვაზე.

თუ ბავშს აქვს სიტყვის ამოკითხვის სირთულე, მიუთითეთ სურათზე და მიეცით მინიშნება. შემდეგ დააფარეთ ხელი სურათს და სთხოვეთ ხელახლა ამოიკითხოს სიტყვა. 

ფონოლოგიურად მსგავსი სიტყვების გარჩევის აქტივობა 

ფონოლოგიური გადამუშავება მჭიდროდ არის დაკავშირებული კითხვის უნარის განვითარებასთან. ფონოლოგიურად მსგავსი სიტყვების გარჩევა კი ამ უნარის გავარჯიშებაში გვეხმარება. 
აქტივობა სხვადასხვანაირად შეიძლება დაიგეგმოს. მაგალითად, ჩამოწერეთ მსგავსი ჟღერადობის მქონე სიტყვები სხვადასხვა ბარათებზე და სთხოვეთ ბავშვს, რაც შეიძლება მეტი სიტყვა ამოიკითხოს ლიმიტირებულ დროში, მაგალითად 1-2 წუთში. თქვენც ჩაერთეთ აქტივობის შესრულებაში და მოტივაციის ამაღლების მიზნით -  მიეცით თამაშის ფორმა. 

აქტივობის მიზანია, გაწაფული კითხვის გავარჯიშება და მიხვედრით კითხვის დროს ჟღერადობით მსგავს სიტყვებზე ყურადღების მიქცევის სწავლება. 

  • ბა -  ტი        კ - არი 
  • ბა - რი         ზ - არი 
  • ბა - ნი          ბ - არი 
  • ბა - ვშვი       ქნ - არი
  • ბა - სრი        ძმ - არი
  • ბა - ნტი        დ - არი 

ბგერების სიტყვაში გაერთიანების აქტივობა 

დაასახელეთ სხვადასხვა სირთულის სიტყვები ასო-ასოა ან/და დამარცვლით და სთხოვეთ თქვას რა სიტყვა გამოვიდა. 

  • მარტივი            ხ - ე
  • საშუალო           ბ - უ - რ - თ - ი (ან ბუ-რთი)
  • რთული             ფ - ო - რ - თ - ო - ხ - ა - ლ - ი (ან ფო-რთო-ხა-ლი)

ტექსტის დაკავშირება თვალსაჩინოებასთან

კითხვის დაწყებამდე მოამზადეთ სიუჟეტური სურათი (ან სურათები), რაც დაკავშირებული იქნება წაკითხული ტექსტის შინაარსთან და კითხვისას დაეხმარეთ ბავშვს, რომ შინაარსი დაუკავშიროს მოცემულ სიუჟეტურ სურათს. ეს სტრატეგია ინფორმაციის დამახსოვრებაში და შემდგომ ამ ინფორმაციის გახსენებაში დაეხმარება. 
ასევე დამხმარე სტრატეგიაა წაკითხული შინაარსის წარსულ ცოდნასთან ან/და პირად გამოცდილებასთან დაკავშირება. 

ტექსტის დამუშავება ფერების ან/და სიმბოლოების საშუალებით 

ტექსტის წაკითხვის დროს მნიშვნელოვანი ადგილების მონიშვნა სიმბოლოების ან/და ფერების საშუალებით ხელს უწყობს ინფორმაციის გაგებას,  დამახსოვრებას და გახსენებას. 

ხაზზე წერის სწავლება

ფურცელზე სივრცის დაცვის და ხაზზე წერის სირთულის დროს, შესაძლებელია ფურცელზე გავამკვეთროთ ხაზები ან დროებით გამოვიყენოთ პატარა თეთრი დაფა, სადაც მარკერით მკვეთრად მონიშნავთ ხაზებს და ისე ასწავლით ასოების წერას და სივრცის დაცვას. 

წერისას ორგანაიზერების გამოყენება

წერისას სპეციალური გრაფიკების, ორგანაიზერების გამოყენება ხელს უწყობს იდეების გენერირებას და წერილობითი ფორმით აზრის უკეთ ფორმულირებას. 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+