დასწავლის უნარის დარღვევა

ზოგადი რეკომენდაციები

Preview
  • მნიშვნელოვანია მდგომარეობის დროული იდენტიფიცირება და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების განხორციელება;
  • შეფასების საფუძველზე ძლიერი მხარეების და საჭიროებების (სუსტი მხარეები) იდენტიფიცირება. სუსტი უნარების გავარჯიშება და სწავლება ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით;
  • მულტიმოდალური მიდგომის გამოყენება - რაც გულისხმობს სწავლების პროცესში სხვადასხვა შეგრძნების (მხედველობა, სმენა, კინესთეტიკური შეგრძნებები) ჩართვას ინფორმაციის უკეთ გაგების, დამახსოვრების და შემდგომში გახსენების მიზნით;
  • დამახსოვრების და გახსენების სტრატეგიების სწავლება;
  • ინფორმაციის  ხშირი გამეორება - რაც ინფორმაციის დამახსოვრებას უწყობს ხელს;
  • ბავშვის მხრიდან გამოვლენილი ინიციატივის წახალისება და სწავლების პროცესში დადებითი განმტკიცების მეთოდის გამოყენება მოტივაციის ასამაღლებლად.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+