დასწავლის უნარის დარღვევა

დასწავლის უნარის დარღვევა მიმდინარეობის სიმძიმის მიხედვით

Preview

დასწავლის უნარის დარღვევა გამოხატვის სიმძიმის მიხედვით განსხვავდება და  გამოიყოფა 3 ხარისხი: მსუბუქი, საშუალო და ძლიერი.

  • მსუბუქად გამოხატული მიმდინარეობის დროს, სათანადო მხარდამჭერი სერვისების მიღების შემთხვევაში, რაც ძირითადად გულისხმობს ინდივიდუალურ საჭირობებზე მორგებულ სწავლებას, მოსწავლე ახდენს დასწავლის უნარის დარღვევით გამოწვეულ სირთულეებთან გამკლავებას და როგორც წესი მიყვება ასაკით გათვალისწინებულ სასწავლო პროგრამას;
  • საშუალოდ გამოხატული მიმდინარეობის დროს საჭიროა უფრო ინტენსიური დამხმარე სერვისების გამოყენება, რაც ასევე გულისხმობს შეფასების საფუძველზე ინდივიდუალური საჭირობების იდენტიფიცირებას და ამის გათვალისწინებით სწავლებას, ასევე, როგორც წესი, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას. შესაძლოა, საჭირო იყოს სწავლების დამხმარე სტრატეგიების გამოყენება,  როგორც სასკოლო გარემოში, ასევე - სახლში;
  • ძლიერად გამოხატული მიმდინარეობის დროს მოსწავლეს სჭირდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლება და უფრო ინტენსიური და ხანგრძლივი დახმარება აკადემიური საგნების ათვისებაში. თუმცა მიუხედავად ინტენსიური მხარდამჭერი სერვისებისა დიდია ალბათობა, რომ მოსწავლეს აკადემიური მიღწევა შეიძლება მაინც ჩამორჩებოდეს მისი ასაკობრივი ნორმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+