დასწავლის უნარის დარღვევა

რა არის დასწავლის უნარის დარღვევა?

Preview

დასწავლის უნარის დარღვევა არის ნეიროგანვითარების დარღვევა და ვლინდება ბაზისური აკადემიური საგნების წერის, კითხვის და მათემატიკური უნარების ათვისების სირთულეში, რასაც, თავის მხრივ, საფუძვლად ინფორმაციის გადამუშავების სხვადასხვა კომპონენტის დეფიციტი უდევს. 

დასწავლის უნარის დარღვევა ზოგადი სახელწოდებაა და მოიცავს შემდეგ მდგომარეობებს: 

დისლექსია - კითხვის უნარის სპეციფიკური დარღვევა;
დისგრაფია - წერის უნარის სპეციფიკური დარღვევა;
დისკალკულია - მათემატიკური უნარების სპეციფიკური დარღვევა;

საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით, სკოლის მოსწავლეების 10-15% აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, ხოლო მათ შორის 1/3 აქვს დასწავლის უნარის დარღვევა. 

 __________________________________________________________

* ნეიროგანვითარების დარღვევა - ცენტრალური ნერვული სისტემის, კერძოდ, თავის ტვინის ფუნქციონირების დარღვევით გამოწვეული მდგომარეობა. 

* ბაზისური აკადემიური უნარები - აკადემიური უნარებია, რასაც მოსწავლეები სხვადასხვა საგნის, აკადემიური პროგრამის ფარგლებში სწავლობენ სკოლაში. ხოლო, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ საგნების ათვისების წინაპირობა წერა, კითხვა და მათემატიკური უნარებია, ამ უნარებს ბაზისურ აკადემიურ უნარებს უწოდებენ.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+