ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის ხარისხები

Preview

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევაში გამოყოფენ შემდეგ ხარისხებს:

Მსუბუქი და საშუალო ხარისხის ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა: Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ადამიანების უმეტესობას აქვთ მსუბუქი და საშუალო დარღვევა. აღნიშნული დიაგნოზის, მსუბუქი ხარისხის დარღვევის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარების გამომუშავება და სჭირდებათ მცირე მხარდაჭერა დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის. Საშუალო ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დროს ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა, მოგზაურობა მათთვის ნაცნობ ადგილებში და ჯანრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ბაზისური უნარების ათვისება. Დამოუკიდებელი ცხვორებისთვის მათ სჭირდებათ შედარებით მაღალი მხარდაჭერის ხარისხი

Მძიმე ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა: Მძიმე ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დროს ადამიანს შეფერხება აქვს განვითარების ყველა სფეროში. მათ ხშირად შეუძლიათ მეტყველების გაგება, თუმცა კომუნიკაციის უნარები მკვეთრად ჩამორჩება განვითარების ნორმას.  Მათ შეუძლიათ გამოიმუშავონ/დაეუფლონ თვითმოვლის გარკვეულ მარტივ/ბაზისურ უნარებს, თუმცა ისინი მუდმივ მეთვალყურეობასა და მხარდაჭერას საჭიროებენ გარშემომყოფთა მხრიდან.

Ინტელექტუალური განვითარების ღრმა დარღვევა: Ინტელექტუალური განვითარების ღრმა დარღვევის დროს ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ ჯანმრთელობის თანდაყოლილი მკვეთრად გამოხატული სირთულეები. აღშნულ მდგომარეობაშ მყოფი ადამიანები ვერ ახერხებენ დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას და საჭიროებენ ინტენსიურ მხარდაჭერას როგორც თვითოვლის ასევე ადაპტური ფუნქციონირების სხვა სფეროებში. Მსუბუქი და საშუალო ინტელექტუალური დარღვევის დროს ადამიანებს უფრო ნაკლებად აქვთ ინტელექტუალურ დარღვევასთან ასოცირებული სამედიცინო საჭიროებები, ვიდრე მძიმე და ღმრა დარღვევის დროს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+