ტიკური აშლილობა

რა განასხვავებს ტიკს ობსესიურ კომპულსური დარღვევისგან?

ტიკი

  • მოქმედება არამიზანმიმართულია
  • ახასიათებს ქრონიკული და მაღალი დონე მოტორული აქტივაციის
  • საფუძველი მოტორული აქტივაცია და დაძაბულობაა
  • უმეტესად  ვლინდებაა იმედგაცრუების, მოუთმენობის და უკმაყოფილების დროს

ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა

  • მოქმედება მიზანმიმართულია და ემსახურება შფოთვის შემცირებას
  • ახასიათებს მოტორული აგზნების ნორმალური დონე
  • საფუძველს წარმოადგენს აზრები
  • აქტივირდება, როგორც წესი, შიშის და მომატებული შფოთვის დროს

აღსანიშნავია, რომ ტიკტიკური აშლილობის ერთ-ერთი ფორმის, ტურეტის სინდრომის დროს, ხშირად ობსესიურ-კომპულსური აშლილობაც გვხვდება, როგორც თანაარსებული დიაგნოზი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ ტიკური აშლილობის დიაგნოსტირება და მისი გამიჯვნა სხვა მდგომარეობებისგან სპეციალისტების მხრიდან ხანგრძლივ, სიღრმისეულ შეფასებას საჭიროებს და მხოლოდ გარეგნული ნიშნებით თუ თვითდიაგნოსტირებით არ უნდა შემოვიფარგლოთ.

 
 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+