ტიკური აშლილობა

ტიკების დინამიკა

ტიკების გამოვლენის ასაკი ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია ფორმაზე. თუმცა, ზემოთ აღნიშნულის თანახმად, უმრავლეს შემთხვევაში 5-7 წლის ასაკში იჩენს თავს. ყველაზე ინტენსიური გამოვლინება, სიმძაფრე და სიხშირე ტიკებს დაახლოებით 10-12 წლის ასაკში ახასიათებს.

თუ ეს არის გარდამავალი ტიკი, რომელიც სტრესის ფონზეა აღმოცენებული, ყოველგვარი ჩარევის გარეშე შესაძლოა გაქრეს შემთხვევათა 70%-ში.

ტურეტის სინდრომით პროვოცირებულ ტიკებს და ქრონიკულ ტიკურ აშლილობას, ახასიათებს შეტევისა და რემისიის ეპიზოდების მონაცვლეობა.   შეტევის ეპიზოდი გულისმობს პერიოდს, როდესაც ტიკები ძალიან ინტენსიურად ვლინდება, ხოლო რემისიისას- ტიკების გამოვლინება იშვიათია, ან საერთოდ არ ხდება. 

დროსთან ერთად ტიკების გამოვლენის სიხშირე, ინტენსივობა და ფორმები ცვალებადობს. როგორც წესი, ასაკის მატებასთან ერთად, ტიკების ინტენსივობა და სიხშირე თავისით იკლებს. თუმცა, შესაძლოა ისიც, რომ მარტივი და არც ისე ხშირად გამოვლენილი ადრეული ასაკის ტიკმა ზრდასრულობისას უფრო გაძლიერებული ფორმებით იჩინოს თავი.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+