ტიკური აშლილობა

ტიკური აშლილობის გამომწვევი მიზეზები

Preview

ერთი, კონრეტული მიზეზი, რომელიც ახსნის ყველა სახის ტიკის წარმოშობის და გამოვლენის საფუძვლებს, არ არსებობს. გარდამავალი ტიკების შემთხვევაში შესაძლოა, მხოლოდ გარემო ფაქტორების ნეგატიურ ზემოქმედებასთან (ახლობლის გარდაცვალება, ძალადობა ოჯახში, მშობელთან განშორება, დასჯაზე ორიენტირებული მიდგომები სკოლაში და ა.შ. ან იყოს ტიკის მაპროვოცირებელი და/ან შენამარჩუნებელი პირობები) გვქონდეს საქმე- ყოველგვარი ფიზიოლოგიური პრობლემის გარეშე და ამ მატრავმირებელი მოვლენის  მოგვარებისთანავე ტიკებიც გაქრეს. მაშინ, როცა ტურეტის სინდრომისა და ქრონიკული ტიკური აშლილობის შემთხვევაში, გამოხატულია მდგომარეობის განმაპირობებელი ფიზიოლოგიური საფუძველი.

დადასტურებულია ტიკების გენეტიკური წარმომავლობა და მემკვიდრული ტენდენციაც. მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა ცხადყოფს, ტურეტის სინდრომისა და ქრონიკული ტიკური აშლილობის დროს, თავის ტვინის კონკრეტულ უბანში (ქერქი -ზოლიანი სხეულის და თალამუსისა და ქერქის დამაკავშირებელი გზა) ნეიროტრასმიტერების გამოთავისუფლების შეკავების დარღვევას. ასევე, ხშირად გამოხატულია შუბლის წილის ფუნქციონირების დეფიციტი და ჰემისფეროთაშორისი კავშირის დარღვევაც.  ტურეტის სინდრომის დროს, დამატებით ვხვდებით თავის ტვინის იმ სტრუქტურებისა და ბირთვების აქტივობის დაქვეითებას,  რომელნიც ჩართულნი არიან არასაჭირო იმპულსების შეკავების პროცესში.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+