ტიკური აშლილობა

რა განასხვავებს ტიკს სხვა ჩვეული ქცევებისგან?

ადამიანები ხშირად ვახორციელებთ არასაჭირო, არამიზანმიმართულ განმეორებით ქცევებს, მაგალითად, პატარა ნივთის ტრიალი, თითებით მუხლებზე კაკუნი და აშ., მაგრამ ეს არ განიხილება, როგორც კლინიკური პრობლემა. იმიტომ, რომ მაგალითად, ნივთის ტრიალი თუ სხვა მსგავსი ქცევები, რომელიც არ წარმოადგენს ტიკს, ჩვენ შეგვიძლია შევაკავოთ მათზე ყურადღების მიქცევის შემდეგ. ასეთია ჩვევაც, ის შეიძლება მეორდებოდეს ჩვენ ყოველდღიურობაში, მაგრამ სრულიად ექვემდებარება ნებელობით კონტროლს; შესაბამისად,  ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მისი შეცვლა. თუმცა, როცა გვაქვს ჩვევები, რომლებიც დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს, ან შიში აპროვოცირებს, მისი შეცვლა გარკვეულ დროს მოითხოვს.

პარადოქსია, რომ ტიკი უნებლიეა და ამავდროულად მხოლოდ ნებელობით კუნთებს მოიცავს, ისეთი კუნთები, რომელიც არეგულირებს გულის მუშაობას, სუნთქვას ან სხვა ავტომატურ რეაქციებს, არ წარმოშობენ ტიკებს.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+