ტიკური აშლილობა

ტიკური აშლილობის ფორმები

Preview

არსებობს ტიკურ აშლილობათა სამი ფორმა:

  1. ტურეტის სინდრომი
  2. ქრონიკული მოტორული ან ვოკალური ტიკური აშლილობა
  3. გარდამავალი ტიკური აშლილობა.

ტურეტის სინდრომი

ნევროლოგიური, ქრონიკული ხასიათის დარღვევაა და ხასიათდება განმეორებითი, უნებლიე, როგორც მოტორული, ასევე ვოკალური ტიკებით. ტიკების გამოვლენის სიხშირე და სიძლიერე შესაძლოა ცვალებადობდეს.

ტურეტის სინდრომი ტიკების ყველაზე რთულ ფორმად მიიჩნევა. აღსანიშნია, რომ ტურეტის სინდრომის შემთხვევაში, ხშირად ვხვდებით სხვა შფოთვით და ნევროლოგიურ დარღვევებსაც. (როგორებიცაა: ობსესიურ კომპულსური აშლილობა  და ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი). 

ქრონიკული მოტორული ან ვოკალური ტიკური აშლილობა

ქრონიკული ტიკური აშლილობა ერთი ან რამდენიმე სახის  მოტორული ან ვოკალური ტიკით ვლინდება, მაგრამ არა ორივე მათგანით. ტიკები უეცარი აფეთქების სახეს ატარებს, რასაც მოსდევსხომე მდგრადი შეკავება გარკვეული პერიოდით.  მნიშვნელოვანია, რომ ქრონიკული ტიკური აშლილობისას ტიკების ფორმა და სიხშირე ასაკთან ერთად იცვლება.

გარდამავალი ტიკური აშლილობა

გარდამავალი ტიკური აშლილობა ტიკების სხვა ფორმებს შორის ყველაზე ხშირია. დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა 10%-ში ვლინდება.  ამ შემთხვევაშიც ადგილი აქვს უეცარ ახნმოკლე, განმეორებად მოძრაობებს ან ხმებს (ვოკალიზაციას).

აღნიშნული ტიკები ძირითადად ვლინდება რამდენიმე თვით, პერიოდულად ჩნდება და ქრება ისე, რომ არ ატარებს უწყვეტ ხასიათს ერთი წლის განმავლობაში.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+