ტიკური აშლილობა

ტიკების ტიპები

Preview

ტიკები, სპეციფიკური მრავალფეროვნების მიუხედავად, ერთიანდება ორი ძირითად კატეგორიაში: მოტორული და ვოკალური. მოტორული ტიკები მოძრაობების სახით ვლინდება, ხოლო ვოკალური - ხმოვანი სახით.

თავის მხრივ, მოტორული და ვოკალური ტიკები იყოფა მარტივ და კომპლექსურ ტიპებად. მარტივი ტიკი მოიცავს კუნთების ერთ  ჯგუფს და ძალიან ხამოკლეა (რამდენიმე მილისეკუნდიდან -წამამდე); ასეთია - თვალების ხამხამი, ლოყის გამოძრავება, მხრების აჩეჩვა,  თავის ტრიალი,  სახის მიმიკური მოძრაობები. მარტივი ტიკები უმეტესად სხეულის ზედა ნაწილით შემოიფარგლება და უფრო ხშირად სახის კუნთების ჩართულობით. მარტივი ტიკი ვოკალური/ხმოვანი სახითაც შეიძლება გამოვლინდეს. მაგალითად: ჩახველების, ენის ტკაცუნის, ბგერის წამოყვირების, სრუტუნის, ყეფის მსგავსი ქცევებით.

კომპლექსური ტიკი უფრო დიდხანს გრძელდება (წამების განმავლობაში) და შესაძლოა ვლინდებოდეს როგორც მარტივი ტიკების კომბინაცია, მაგალითად, თავის ტრიალი და მხრების აჩეჩვა ერთდროულად, საკუთარ სხეულზე რამდენჯერმე ხელის დარტყმა და აშ.  ზოგჯერ კომპლექსური ტიკები უფრო მიზანმიმართული ქცევის შთაბეჭდილებას ტოვებს, თუმცა ეს ასე არ არის. ასეთ შთაბეჭდილებას განაპირობებს ხშირად მისი შინაარსი; შესაძლოა ადამიანს, რომელსაც კომპლექსური მოტორული ან ვოკალური ტიკი აქვს ახასიათებდეს სხვისი მოძრაობის გამეორება,  თავისი ან სხვისი ნათქვამის ბოლო ფრაზის ბევრჯერ წარმოთქმა, უცენზურო სიტყვების ან რასისტული თუ რელიგიური შინაარსის ფრაზების უკონტექსტოდ წამოძახება დიალოგური მეტყველებისას.მარტივი და კომპლექსური ტიკის მაგალითებია:                                                   

 • ხმა /ვოკალიზაცია: ხველა, ყეფა, ყელის ‘გასუფთავება’ - ჩახველების მსგავსად, ხმების გამოცემა, გადაყლაპვის მსგავსი ხმა, ფრაზების ან მელოდიების გამეორება და აშ.
 • ხელები: თითების ერთმანეთში გადაგრეხვა, თითების დაჭიმვა,  გასინჯვა, ხელით ხელის “გახეხვა”, თითების კაკუნი, თითებით კაწვრა, მუშტების შეკვრა-გაშლა და აშ.
 • თვალები: თვალების პაჭუნი, ქუთუთოს მოჭმუხვნა, თვალის დაბრილება/ დაჭიმვა.
 • სახე: ცხვირის მოძრაობა, ლოყების შეკუმშვა/გაბერვა, მოჭმუხვნა, შუბლის დაჭიმვა.
 • პირი: ტუჩების მოძრაობა, ღეჭვის მსგავსი მოქმედება, კბილების ღრჭიალი (ზედა და ქვედა ყბის კბილების ერთმანეთზე სმა), ენის კბენა, ენის გრეხვა, ფრჩხილების კვნეტა.
 • თავი: თავის ტრიალი, წინ, უკან გვერდზე გაწევა.
 • მხრები: მხარის ან მხრების აჩეჩვა, წინ და უკან წამოწევა- გაწევა.
 • მუცელი: მუცლის დაჭიმვა, გაბერვა.
 • ფეხები: ფეხების შეთანხმებული მოძრაობები, ან ცალკეული კიდურის აწევა, დაწევა, გაწევა.
 • სხეული: სხეულის დაძაბვა, ტორსის ტალღისებური ან სპირალისებური მოძრაობები
 • გონება: უწყვეტი გამეორება მელოდიის, აზრის, ფრაზის.

ტიკების გამოვლენის სიხშირე სხვადასხვაა, შესაძლოა წუთის განმავლობაში 200 ჯერაც იჩინოს თავი. თუმცა, შეიძლება რამდენიმე წუთში ერთხელ გამოვლინდეს, ან უფრო იშვიათად.

მარტივი ტიკები ძირითადად 0-5 წლამდე იჩენს თავს. მოტორული ტიკები ხშირად უსწრებს ვოკალური ტიკების განვითარებას. იშვიათია, რომ ადამიანმა ტიკი შეიძინოს მოზრდილობის ასაკში და ეს არ იყოს ტრავმის ან ოპერაციის შედეგი.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+