ეპილეფსია

რა არის ეპილეფსია?

Preview

ეპილეფსია თავის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული  ქრონიკული ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერ ასაკში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით  მსოფლიოში ეპილეფსია აღენიშნება 50 მილიონზე მეტ ადამიანს  (WHO, 2019).

ეპილეფსიის ძირითადი სიმპტომია არაპროვოცირებული ეპილეფსიური გულყრა;  ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (International League Against Epilepsy, ILAE) 2005 წლის დეფინიციის მიხედვით ეპილეფსია დიაგნოსტირდება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს ორი ან მეტი არაპროვოცირებული გულყრის გამოვლენას 24 საათზე მეტი ხანგრძლივობის შუალედში ან/და ერთ არაპროვოცირებულ გულყრას განმეორების მაღალი ალბათობით (60%<) შემდგომი 10 წლის მანძილზე (Fisher, 2014). 

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგისა და ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ბიუროს (International Bureau for Epilepsy, IBE)  დეფინიციით კი  ეპილეფსია ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც თავის ტვინს ახასიათებს მყარი მიდრეკილება ეპილეფსიური გულყრების აღმოცენებისკენ და თან ახლავს ნეირობიოლოგიური, კოგნიტური, ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემები (Fisher, 2005).

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+