აუტისტური სპექტრის დარღვევა

საგანმანთლებლო გარემოს ორგანიზება

Preview
 • მოსწავლე უნდა სწავლობდეს ინკლუზიურ გარემოში, ეფექტურია მცირე ზომის ჯგუფში სწავლება.
 • ბავშვის შემეცნებითი უნარები შეფასებული უნდა იყოს სპეციალისტების მიერ და სკოლას ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს ბავშვის ძლიერ/ სუსტ მხარეებსა თუ საჭიროებებზე.
 • ინფორმაციის გადამუშავების სტილი ყველა შემთხვევაში განსხვავებულია. სწორედ ამიტომ უნდა შემუშავდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება კონკრეტული მოსწავლის ინდივიდუალური რესურსები და საჭიროებები.
 • გამოიყენეთ “ჯერ და შემდეგ" ტიპის ბარათები  დღის განრიგის გასაცნობად. ბარათები შესაძლოა, წამოდგენილი იყოს შემდეგი ფორმატით: რგოლებიანი ბაინდერის სახით, პლანშეტით, საქაღალდის სახით, დაფის, სამაგრებიანი ბარათების ფორმით, რომელიც მაგრდება მერხზე ან კედელზე.
 • ყურადღების დეფიციტის შემთხვევაში, აუცილებელია, დავალებები დაიყოს მცირე ნაწილებად და თითოეულ დავალებას მოსდევდეს უკუკავშირი მასწავლებლის მხრიდან.
 • მიეცით მეტი დრო თითოეული დავალების შესასრულებლად, ვინაიდან აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვების უმრავლესობა ინფორმაციას შედარებით ნელა ამუშავებს.
 • აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებს ხშირად აქვთ წერითი დავალებების შესრულების და აბსტრაქტული აზროვნების სირთულეები. სწორედ ამიტომ, საჭიროა დავალებების მორგება მოსწავლის საჭიროებებზე; კერძოდ, გამოკითხვისას უნდა გამოიყენოთ ტესტები- არჩევით პასუხებით. აირიდეთ ისეთი შეკითხვების დასმა, რომელიც იწყება „რატომ” და „როგორ” კითხვითი სიტყვებით. მსგავსი ტიპის შეკითხვები უნდა ჩანაცვლდეს დახურული ტიპის კითხვებით.
 • მათემატიკის დავალების შესრულებისას - უნდა შეაფასოთ მხოლოდ მოსწავლის მიერ მიღებული საბოლოო პასუხი და არ უნდა დააძალოთ, აგიხსნათ, თუ როგორ მიიღო ესა თუ ის შედეგი.
 • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეები, ხშირად, განსაკუთრებულ ინტერესს ავლენენ ტექნიკის მიმართ. ისეთ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არ ინტერესდება ფურცლით და კალმით, უმჯობესია, დართოთ მათ დავალების კომპიუტერზე შესრულების უფლება.
 • ჯგუფში მყოფი სხვა ბავშვები მომზადებულები უნდა იყვნენ და იცოდნენ აუტიზმის სპექტრის სპეციფიკის შესახებ, რაც უფრო ადვილს გახდის მათ შორის ინტერაქციას.
 • სოციალური უნარების გასავითარებლად, მასწავლებლებმა აქტიურად უნდა განამტკიცოს ბავშვის მხრიდან სოციალური ურთიერთობის ინიცირების და წარმართვის მცდელობები. ეფექტურია თანაკლასელების ჩართვა კონკრეტული სოციალური სიტუაციების ინსცენირებისთვის, იმის დასასწავლად, თუ როგორ მოიქცეს ბავშვი მსგავს სიტუაციებში.
დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+