აუტისტური სპექტრის დარღვევა

მდგომარეობის მართვის ზოგადი რეკომენდაციები

გამომდინარე იქიდან, რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს უჭირთ ახალ სიტუაციასთან შეგუება, მათ გარემოში ცვლილებების შეტანა უნდა მოხდეს თანდათანობით, ეტაპობრივად. ეფექტურია გრაფიკული ნახატების და რეალური სურათების გამოყენება ახალი სიტუაციის გასაცნობად, მანამ, სანამ ბავშვს მოუწევს ამ გარემოში მოხვედრა.

ყოველდღიური აქტივობების ვიზუალური განრიგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამხმარე კომპონენტს როგორც სახლში, ასევე სკოლაში. ვიზუალური განრიგის მეშვეობით, აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლე უკეთ იგებს, თუ რა აქტივობებია დაგეგმილი და რა თანმიმდევრობით.  აღნიშნული სტრატეგია ამცირებს მეხსიერების და დროის მართვის სირთულეებით გამოწვეულ პრობლემებს; ეხმარება ენის გააზრების პრობლემების მქონე ბავშვებს გაიგონ ის, თუ როდის რა მოლოდინები აქვთ მათგან.

ყოველდღიური და ყოველკვირეული აქტივობების სტრუქტურის შექმნა და წინასწარ გაცნობა, ამცირებს შფოთვის დონეს და შესაბამისად, რთული ქცევების წარმოშობის ალბათობას.

დღის რუტინული აქტივობების სწავლებისას გამოიყენეთ შესაბამისი მოქმედების ამსახველი დასურათებული წიგნები ან ბარათები, რადგან, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების უმეტესობა ინფორმაციას მხედველობით უკეთ აღიქვამს, ვიდრე სმენით.

Preview

ყოველდღიური უნარ-ჩვევების, მაგალითად ხელების დაბანის, ან ჩაცმის სწავლებისას საჭიროა ქცევის დანაწევრება და თითოეული მოქმედების ამსახველი ბარათის თანხლებით სწავლება.

სწავლებისას ეფექტურია მოდელირება, გააკეთეთ იმ მოქმედების პარალელური იმიტაცია, რის შესრულებასაც მისგან ითხოვთ, მაგალითად, აიღეთ საპონი შეუშვირეთ ხელები ონკანს (ხელის დაბანის სწავლებისას).

Preview

დამატებითი რეკომენდაციები
 

  • ხშირად დამხმარეა სოციალური მოთხრობების შექმნა, სადაც მარტივი წინადადებებით და ნახატებით ბავშვს მიეწოდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის მისაღები / რა ქცევას მოელიან მისგან და რა შედეგი მოჰყვება მის ქცევას.
  • წარმატებით შესრულებული ყოველი აქტივობა განუმტკიცეთ, დააჯილდოვეთ. დადებით განმამტკიცებლად გამოიყენეთ ბავშვისათვის საინტერესო ნივთი ან აქტივობა.
  • მოახდინეთ რეაგირება- სოციალურად მიუღებელი და ზიანის შემცველი ქცევების მიმართ. ხშირად, ასეთ ქცევას ბავშვი ავლენს შფოთვის შესამცირებლად და უსიამოვნო სიტუაციისგან თავის ასარიდებლად. დააკვირდით, თუ როდის იჩენს თავს მსგავსი არა ადაპტური ქცევა, რა უძღვის წინ და რა შედეგი მოჰყვება მას. იმისათვის, რომ ქცევა შეიცვალოს, უნდა მოხდეს მისი წინმსწრები მოვლენის შეცვლა, ან შედეგის მოცილება/ ჩანაცვლება.
  • თუ ბავშვი მექანიკურად იმეორებს სიტყვებს, მიაწოდეთ სიტყვების შესაბამისი ობიექტები, რათა დაისწავლოს, რომ წარმოთქმულ სიტყვას გააჩნია თავისი მნიშვნელობა, აღნიშნავს რომელიმე საგანს ან რაიმე მოქმედების გამომხატველია.
  • მნიშვნელოვანია, რომ ერთ გარემოში დასწავლილი ქცევა, სხვა მსგავს მრავალ გარემოში გაამეორებინოთ. მაგალითად, თუ ასწავლით, ქუჩაზე გადასვლის წესებს, აღნიშნული აქტივობა სხვადასხვა ქუჩაზე გაამეორებინოთ.
  • თუ ბავშვი დამოუკიდებლად ჭამს სახლში, მაგრამ არ ჭამს რესტორანში თუ საბავშვო ბაღში, ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ იგი ვერ ახდენს ამ ორ სივრცეს შორის მსგავსების პოვნას (რომ სხვა ფერის და ფორმის თეფში თუ სკამიც იგივე დატვირთვის მატარებელია, როგორც მისთვის ნაცნობი).  ზოგჯერ ძნელია ვიპოვოთ ის დეტალი, რომლიც ბავშვს სპეციფიკური ქცევის ასოციაციას შეუქმნის. თუ ასეთი დეტალი აღმოვაჩინეთ, სასურველია, ის გამოვიყენოთ სხვადასხვა გარემოში. აუცილებელია ქცევის დასწავლა მოხდეს აღნიშნული დეტალის გამოყენებით, ყველა იმ გარემოში, სადაც ბავშვს უწევს ფუნქციონირება.
დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+