აუტისტური სპექტრის დარღვევა

ინტერვენციის მეთოდები - 3. ფლორთაიმ თერაპია

ფლორთაიმი არის ურთიერთობაზე დაფუძნებული თერაპია აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის. ფლორთაიმი გულისხმობს მიდგომას, როდესაც მშობელი ან თერაპევტი იატაკზე  ბავშვთან ერთად თამაშობს და ერთვება აქტივობებში.

ფლორთაიმი არის ალტერნატივა ქცევის გამოყენებითი ანალიზის (ABA). ზოგჯერ საჭიროებიდან გამომდინარე ორივე თერაპიას ერთად იყენებენ.

თერაპიის მიზანია, მოზრდილები დაეხმარონ ბავშვებს კომუნიკაციის უნარების გაფართოებაში. ისინი ერგებიან ბავშვს განვითარების დონეს და ხელს უწყობენ მათი ძლიერი მხარეების განვითარებას.

თერაპევტები და მშობლები, ბავშვებთან ერთად, ერთვებიან იმ საქმიანობაში, რომელიც ბავშვს უყვარს. ისინი მათთან ერთად თამაშობენ და მიჰყვებიან ბავშვის ინიციატივას.

ფლორთაიმი მიზნად ისახავს დაეხმაროს ბავშვს, მიაღწიოს ექვს მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რაც ხელს უწყობს ემოციურ და ინტელექტუალურ ზრდას:

  • თვითრეგულირებას და სამყაროსადმი ინტერესს
  • ინტიმურობას, ან ურთიერთობებში ჩართვას
  • ორმხრივ კომუნიკაციას
  • რთულ კომუნიკაციას
  • ემოციურ იდეებს
  • ემოციურ აზროვნებას

თერაპევტები მშობლებს ასწავლიან, თუ როგორ უნდა მიმართონ შვილები უფრო და უფრო რთული ინტერაქციისაკენ. ამ პროცესს, უწოდებენ ”კომუნიკაციის წრეების გახსნა-დახურვას”, რაც უმთავრესია ფლორთაიმ მიდგომისთვის.

ფლორთაიმი არ მუშაობს მეტყველებაზე, ფიზიკურ ან შემეცნებით უნარებზე უშუალოდ. ამ უნარებს  ის ავითარებს ემოციური სფეროს განვითარებაზე ფოკუსირების გზით.

საერთო ჯამში, ეს მეთოდი აუტიზმის მქონე ბავშვებს ეხმარება პოტენციალის გამოვლენაში.

ფლორთაიმი ტარდება მშვიდ გარემოში. ეს შეიძლება იყოს სახლი ან სხვა სტრუქტურირებული ან არა სტრუქტურირებული გარემო.

თერაპიის სესიები დღეში ორიდან ხუთ საათამდეა. ის მოიცავს მშობლებისა და აღმზრდელების ტრენინგსა და ბავშვთან ინტერაქციას.

სესიის განმავლობაში, მშობელი ან სერვისის მიმწოდებელი უერთდება ბავშვის საქმიანობას და მიჰყვება ბავშვის ინიციატივებს. შემდეგ, მშობელი ან სერვისის მიმწოდებელი ერთვება უფრო და უფრო რთულ ინტერაქციაში ბავშვთან.

ფლორთაიმ მიდგომის გამოყენება სკოლამდელ დაწესებულებებში,  ზრდის ბავშვის ჩართულობას მის თანატოლებთან.

სესიები ხელს უწყობს ორმხრივ თამაშს, რომელიც საფუძველს უყრის გაზიარებული ყურადღების, ჩართულობისა და პრობლემების გადაჭრის უნარების განვითარებას. მშობლები და თერაპევტები ეხმარებიან ბავშვს ყურადღების გამახვილებაში, რათა გააღრმაონ მათი ინტერაქცია და აბსტრაქტული, ლოგიკური აზროვნება.

განვიხილოთ მაგალითი:

თუ ბავშვი აგორებს სათამაშო სატვირთო მანქანას, შესაძლოა მშობელმა იმავე გზით გააგოროს თავისი სათამაშო მანქანაც. შემდეგ მშობელმა შეიძლება მანქანა ბავშვის სატვირთო მანქანის წინ დააყენოს, ან თამაშს სიტყვები დაუმატოს. ეს ხელს უწყობს ბავშვის, რომ მოახდინოს რეაგირება და დაიწყოს ინტერაქცია.

ბავშვის უნარების გაუმჯობესებასთან ერთად, თერაპევტები და მშობლები ბავშვის განვითარებისა და ინტერესების შესაბამისად ცვლიან სტრატეგიებს, რადგან ხელი შეუწყონ ინტერაქციის უფრო მაღალ დონეს.

მაგალითად, სათამაშო სატვირთო მანქანაზე თამაშის ნაცვლად, მშობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ სხვა სათამაშოები ან აქტივობები, რომლისადმიც ბავშვი განსაკუთრებული ინტერესით გამოირჩევა.

ოჯახებმა სასურველია, გამოიყენონ ფლორთაიმის პრინციპები ბავშვთან ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+