აუტისტური სპექტრის დარღვევა

ინტერვენციის მეთოდები - 2. ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

ქცევის გამოყენებით ანალიზი (ABA) არის დასწავლის თეორიაზე დაფუძნებული სისტემური ჩარევის მეთოდი,  რომელიც ემსახურება სოციალურად მნიშვნელოვანი ქცევის ფორმირებას, თუ ხარისხობრივი ცვლილებების განხორციელებას.

ქცევის გამოყენებით ანალიზი გვეხმარება გავიგოთ თუ:

  • როგორ მოქმედებს ქცევა
  • როგორ გავლენას ახდენს გარემო ქცევაზე
  • როგორ ხდება დასწავლა

თერაპიის მიზანია, სოციალურად მნიშვნელოვანი ქცევის ზრდა და საზიანო ან დასწავლის პროცესზე უარყოფითად მოქმედი ქცევების შემცირება.

ABA თერაპია ამცირებს პრობლემურ ქცევებს და აუმჯობესებს: ენისა და კომუნიკაციის სფეროს, ყურადღების ფოკუსირების, მეხსიერების, სოციალურ, ადაპტურ და აკადემიურ უნარებს.

  • ABA თერაპია:
  • ერგება თითოეული ადამიანის უნიკალურ მოთხოვნილებებს
  • შესაძლოა ხორციელდებოდეს სხვადასხვა ადგილას - სახლში, სკოლაში და სხვა სოციუმში
  • ასწავლის უნარებს, რომლებიც სასარგებლოა ყოველდღიურ ცხოვრებაში
  • მოიცავს  როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ მიდგომას.

ABA-ს ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია დადებითი განმტკიცებაა. როდესაც ქცევას მოსდევს რაიმე, რაც სუბიექტისთვის ღირებულია (ჯილდო), ადამიანი უფრო მეტად იმეორებს ამ ქცევას. დროთა განმავლობაში, ეს ხელს უწყობს ქცევის დადებით ცვლილებას.

პირველი ეტაპზე, თერაპევტი განსაზღვრავს სამიზნე ქცევას. ყოველ ჯერზე, როდესაც პიროვნება წარმატებით ავლენს ამ ქცევას ან უნარს,  იღებს ჯილდოს. ჯილდო შესაძლოა იყოს - შექება-აღიარება, სათამაშო ან წიგნი, ვიდეოს ყურება, სათამაშო მოედანზე წასვლა სხვა ადგილმდებარეობაზე წვდომა და ა.შ. მთავარი, რასაც ვიყენებთ განმამტკიცებლად (ჯილდოდ) იყოს სუბიექტისთვის სასურველი და საინტერესო.

როგორ მიმდინარეობს ABA პროგრამა

გამოცდილი ქცევის ანალიტიკოსი (BCBA) ადგენს და უშუალოდ ზედამხედველობს პროგრამას. ისინი პროგრამას ადგენენ ინდივიდუალურად აუტიზმის სპექტრის მქონე თითოეული პირის საჭიროებების, ინტერესების, ძლიერი მხარეებისა და ოჯახური სიტუაციის მიხედვით.

ლიცენზირებული ქცევის ანალიტიკოსები ჩარევას იწყებენ თითოეული ადამიანის უნარებისა და ძლიერი მხარეების დეტალური შეფასებით. შეფასების შედეგების მიხედვით, ხდება თერაპიის კონკრეტული მიზნების შემუშავება და მათი მიღწევის გზების ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერა.

ABA თერაპევტი, მარტივიდან რთულისკენ მიდგომით (მაგალითად, ერთჯერადად ბგერის წარმოთქმიდან- საუბრის წარმოებამდე), მუშაობს თითოეული ნაბიჯის სწავლებაზე,

BCBA და თერაპევტები აფასებენ პროგრესს თერაპიის თითოეულ სესიაზე მონაცემების შეგროვებით. მონაცემები ეხმარება მათ მუდმივად აკონტროლონ პიროვნების პროგრესი მიზნებისკენ მიმავალ გზაზე.

ქცევის ანალიტიკოსი რეგულარულად ხვდება ოჯახის წევრებს და პროგრამის მიმწოდებლებს, რომ განიხილონ ინფორმაცია მუშაობის დინამიკასთან დაკავშირებით, რაც მათ საშუალებას აძლევთ წინასწარ დაგეგმონ და საჭიროებისამებრ შეცვალონ სწავლების გეგმები და მიზნები.

მშობლების, ოჯახის წევრებისა და აღმზრდელებისთვის მნიშვნელოვანია ABA პრინციპების ცოდნა და ჩართულობა მუშაობის პროცესში, რათა მათ ხელი შეუწყონ დასწავლილის გავარჯიშებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ქცევის გამოყენებითი ანალიზის (ABA) გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ასაკის აუტიზმის მქონე პირთან, ადრეული ბავშვობიდან ზრდასრულობამდე.

კვლევებზე დაფუძნებით, ინტენსიური და გრძელვადიანი თერაპია ABA პრინციპების გამოყენებით, აუმჯობესებს შედეგებს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბევრ, მაგრამ არა ყველა ბავშვში. "ინტენსიური" და "გრძელვადიანი" ეხება პროგრამებს, რომლებიც კვირაში 25-დან 40 საათამდე თერაპიას  გულისხმობს.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+