აუტისტური სპექტრის დარღვევა

ინტერვენციის მეთოდები - 1. სენსორული ინტეგრაციის თერაპია

სენსორული ინტეგრაციის თერაპია გამოიყენება სენსორული გადამუშავების სირთულეების მქონე პირებთან. ეხმარება ბავშვს სხვადასხვა სენსორული არხიდან მიღებული სტიმულების გადამუშავებაში, რათა ჰქონდეს ადექვატური რეაქცია/ადაპტური პასუხი ბუნებრივ გარემოში მიღებულ ყოველდღიურ სტიმულებზე.

სენსორულ ინტეგრაციაზე მუშაობის დროს ოკუპაციური თერაპევტები იყენებენ სხვადასხვა გარემოს - სახლი, ეზო, სათამაშო მოედანი, სენსორული ოთახი...

სენსორული ინტეგრაციის თერაპიის ინტენსივობა და სესიის ხანგრძლივობა ინდივიდუალურია, დამოკიდებულია ბავშვის საჭიროებაზე და ინდივიდუალური შეფასების შედეგებზე.

  • პროცესში მნიშვნელოვანია რამდენიმე ბაზისური პრინციპის გათვალისწინება:
  • თერაპია უნდა ეფუძნებოდეს ზოგად პროფესიულ ხედვას და იყოს ორიენტირებული საქმიანობით შედეგზე. მაგალითად ბავშვმა შეძლოს ყოველდღიური საქმიანობების განხორციელება, წარმატებული ჩართულობა სასკოლო, დასვენების აქტივობებში და სხვა.
  • თერაპიის პროცესში გამოყენებული აქტივობები უნდა იყოს ბავშვზე მორგებული, თამაშზე დაფუძნებული, ასაკისა და განვითარების შესაბამისი და სასიამოვნო.
  • წახალისებული უნდა იყოს ბავშვის ჩართულობა გამომწვევ, პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებულ აქტივობებში.
  • სენსორულ ინტეგრაციაზე მუშაობის დროს, ყველაზე აქტიურად კი გამოიყენება სენსორული ოთახი, რომელიც აღჭურვილია სპეციფიკური მასალით.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+