აუტისტური სპექტრის დარღვევა

რა ასაკში ხდება აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირება?

ოფიციალური დიაგნოზის დასმა პირველი სიმპტომების აღმოჩენიდან რამდენიმე თვის ან ზოგჯერ 2 წლის შემდეგაც ხდება. ზოგადად, 3 წლამდე არ ხდება ოფიციალური დიაგნოსტირება. 3 წლამდე განსაზღვრავენ როგორც სავარუდო დიაგნოზს და 3 წლისთვის ხდება განმეორებითი შეფასება - სავარაუდო დიაგნოზის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად.  დიდ წილად ეს გამოწვეულია იმით, რომ არ მოხდეს დიაგნოზის არასწორად დასმა, ტიპიური განვითარების ბავშვებსაც ხშირად აღენიშნებათ აუტიზმის სპექტრის დამახასიათებელი ცალკეული მახასიათებლები, რომლებიც ქრება ბავშვის ზრდასთან ერთად ან ადრეული ინტერვენციის შემთხვევაში.

ბავშვის პრობლემისთვის სახელის დარქმევას შესაძლოა დრო დასჭირდეს, ამიტომ, პარალელურად რეაბილიტაციის პროცესის წამართვა ეფექტური და სასურველია.

დიაგნოზის განსაზღვრის შემდეგ, ბავშვებს სჭირდებათ კომპლექსური დახმარება: ქცევის, მეტყველების, ოკუპაციური თერაპევტის და ფსიქოლოგის მხრიდან. სხვა, თანმხლები დარღვევების შემთხვევაში შესაძლოა დაინიშნოს მედიკამენტიც.

ინტერვენციის პროგრამის შერჩევა ხდება ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით. ძირითადად, მუშაობა მიმართულია სოციალური კომუნიკაციის და ყოველდღიური ფუნქცინირებისთვის საჭირო ჩვევების დასწავლაზე.

შედეგიანია მხოლოდ სტრუქტურირებული და ინტენსიური თერაპია.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+