აუტისტური სპექტრის დარღვევა

როგორ ხდება აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დიაგნოსტიკა?

Preview

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზის დასმა, ხშირად, ხანგრძლივ პროცესს წარმოადგენს და ეფუძნება:

  • ინტერვიუებს მშობლებთან, მასწავლებელთან, აღმზრდელთან;
  • მოიცავს სხვადასხვა გარემოში დაკვირვებას;
  • ფორმალური შეფასების ინსტრუმენტების/ტესტების გამოყენებას უშუალოდ ბავშვთან.

თანამედროვე მსოფლიოში, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დიაგნოსტიკა ხდება ოქროს სტანდარტად აღიარებული ტესტების გამოყენებით. ესენია:

  • ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Scadule)
  • ADI-R (Autism Diagnostic Interier Revised) 
  • CARS 2 

ADOS-2 შედგება 5 მოდულისაგან, რომელთა შერჩევა ხდება პირის ასაკისა და მეტყველების ხარისხის გათვალისწინებით. ინსტრუმენტი ეყრდნობა პროვოცირებული სიტუაციებში ბავშვის ქცევაზე უშუალო დაკვირვებას.  აღნიშული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება 1 წლის ასაკიდან. ADOS -2 იძლევა ინფორმაციას არის თუ არა დიაგნოზისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები სახეზე და რა სიმძიმითაა ისინი გამოხატული.

ADI-R-2 მოიცავს უშუალოდ ბავშვის ქცევაზე დაკვირვებას და მშობელთან ინტერვიუს. აღნიშნული ტესტი გამოიყენება ბავშვების შეფასებისთვის, რომელთა გონებრივი ასაკი შეესაბამება 2 წელს. ADI-R-2 წარმოადგენს სკრინინგ-ინსტრუმენტს და არ არის საკმარისი დიაგნოსტირებისთვის.

CARS2 შედეგება 3 ფორმისგან: I ფორმა (ST) - არის სტანდარტული რეიტინგის სკალა აუტიზმისთვის; II ფორმა (HF) - არის მაღალ ფუნქციურებისთვის; III ფორმა (QPC) - კითხვარი მშობლებისთვის. აღნიშნული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება 2 წლის ასაკის შემდგომ. ტესტის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ იძლევა აღწერით ინფორმაციას; არის დაკვირვების და ინტერვიუს მონაცემები; არ საჭიროებს სპეციალურ გარემოს ჩატარებისთვის.

თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ინსტრუმენტი, სანდოა დიაგნოზის გამოსარიცხად, მაგრამ დიაგნოზის დასადასტურებლად არასაკმარისია - მულტიდისციპლინური მიდგომის და სისტემური კლინიკური ანალიზის გარეშე.

 

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+