აუტისტური სპექტრის დარღვევა

როგორ ხდება აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დიაგნოსტიკა?

Preview

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზის დასმა, ხშირად, ხანგრძლივ პროცესს წარმოადგენს და ეფუძნება:

  • ინტერვიუებს მშობლებთან, მასწავლებელთან, აღმზრდელთან;
  • მოიცავს სხვადასხვა გარემოში დაკვირვებას;
  • ფორმალური შეფასების ინსტრუმენტების/ტესტების გამოყენებას უშუალოდ ბავშვთან.

თანამედროვე მსოფლიოში, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დიაგნოსტიკა ხდება ოქროს სტანდარტად აღიარებული ტესტების გამოყენებით. ესენია:

  • ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Scadule)
  • ADI-R (Autism Diagnostic Interier Revised) 
  • CARS 2 

ADOS-2 შედგება 5 მოდულისაგან, რომელთა შერჩევა ხდება პირის ასაკისა და მეტყველების ხარისხის გათვალისწინებით. ინსტრუმენტი ეყრდნობა პროვოცირებული სიტუაციებში ბავშვის ქცევაზე უშუალო დაკვირვებას.  აღნიშული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება 1 წლის ასაკიდან. ADOS -2 იძლევა ინფორმაციას არის თუ არა დიაგნოზისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები სახეზე და რა სიმძიმითაა ისინი გამოხატული.

ADI-R-2 მოიცავს უშუალოდ ბავშვის ქცევაზე დაკვირვებას და მშობელთან ინტერვიუს. აღნიშნული ტესტი გამოიყენება ბავშვების შეფასებისთვის, რომელთა გონებრივი ასაკი შეესაბამება 2 წელს. ADI-R-2 წარმოადგენს სკრინინგ-ინსტრუმენტს და არ არის საკმარისი დიაგნოსტირებისთვის.

CARS2 შედეგება 3 ფორმისგან: I ფორმა (ST) - არის სტანდარტული რეიტინგის სკალა აუტიზმისთვის; II ფორმა (HF) - არის მაღალ ფუნქციურებისთვის; III ფორმა (QPC) - კითხვარი მშობლებისთვის. აღნიშნული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება 2 წლის ასაკის შემდგომ. ტესტის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ იძლევა აღწერით ინფორმაციას; არის დაკვირვების და ინტერვიუს მონაცემები; არ საჭიროებს სპეციალურ გარემოს ჩატარებისთვის.

თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ინსტრუმენტი, სანდოა დიაგნოზის გამოსარიცხად, მაგრამ დიაგნოზის დასადასტურებლად არასაკმარისია - მულტიდისციპლინური მიდგომის და სისტემური კლინიკური ანალიზის გარეშე.

 

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+