აუტისტური სპექტრის დარღვევა

შეგრძნებების ინტეგრაცია აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

სენსორული, იგივე შეგრძნებების ინტეგრაცია არის ნეირობიოლოგიური პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვანია ბავშვის ყოველდღიური ფუნქციონირებისთვის. შეგრძნებების ეფექტურად გადამუშავება გვაძლევს ინფორმაციას ჩვენი სხეულის ფიზიკურ მდგომარეობასა და ირგვლივ არსებულ გარემოსთან დაკავშირებით. ასევე, უზრუნველყოფს ბავშვის წარმატებულ თანამონაწილეობას ყოველდღიურ აქტივობებში.

ბავშვმა შეიძლება უარი თქვას ახალი სვიტრის ჩაცმაზე, რადგან მას არ გააჩნდეს ნაცნობობის განცდა მისი ვიზუალური ხატის მიმართ. მრავალჯერადი შეხებისა და დანახვის გამოცდილება ეხმარება ბავშვს ნაცნობობის განცდის შემუშავებაში. ნებისმიერი ახალი სიტუაცია, მათ შორის ახლად დაწყებული თერაპიული პროცესიც, ბავშვისთვის წარმოადგენს არაორგანიზებულ და დისკომფორტის მომტან გარემოს. რის გამოც,  ბავშვის რეაქციები ხშირად არის პროტესტი და უარყოფა, მანამ სანამ ერთსა და იმავე გარემოში არ აღმოჩნდება მრავალჯერ და არ მოხდება ამ გარემოს, როგორც უსაფრთხოს და ნაცნობის წარმოდგენის შექმნა.

ვერბალური ინფორმაციის გადამუშავების სირთულიდან გამომდინარე სიტყვიერად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული შთაბეჭდილებებიც შეიძლება იყოს მწირი და არა შესაბამისი.

იმ შემთხვევაში, როცა კუნთებიდან, სახსრებიდან, ვესტიბულარული სისტემიდან მიღებული ინფორმაციის რეგისტრირებისა და ინტეგრაციის პრობლემაა, ბავშვს უჭირს საკუთარი სხეულის სწორად აღქმა, უჭირს გარემოსთან ინტერაქცია, ვერ ახერხებს მოძრაობების დაგეგმვას, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს ფიზიკურ და ემოციურ განვითარებაზე, რადგან ბავშვი შეიძლება ვერ ჩაერთოს სხვადასხვა თამაშსა და აქტივობაში, რომელიც ხელს უწყობს აღნიშნული უნარების განვითარებას.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+