აუტისტური სპექტრის დარღვევა

შეგრძნებების ინტეგრაცია აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

სენსორული, იგივე შეგრძნებების ინტეგრაცია არის ნეირობიოლოგიური პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვანია ბავშვის ყოველდღიური ფუნქციონირებისთვის. შეგრძნებების ეფექტურად გადამუშავება გვაძლევს ინფორმაციას ჩვენი სხეულის ფიზიკურ მდგომარეობასა და ირგვლივ არსებულ გარემოსთან დაკავშირებით. ასევე, უზრუნველყოფს ბავშვის წარმატებულ თანამონაწილეობას ყოველდღიურ აქტივობებში.

ბავშვმა შეიძლება უარი თქვას ახალი სვიტრის ჩაცმაზე, რადგან მას არ გააჩნდეს ნაცნობობის განცდა მისი ვიზუალური ხატის მიმართ. მრავალჯერადი შეხებისა და დანახვის გამოცდილება ეხმარება ბავშვს ნაცნობობის განცდის შემუშავებაში. ნებისმიერი ახალი სიტუაცია, მათ შორის ახლად დაწყებული თერაპიული პროცესიც, ბავშვისთვის წარმოადგენს არაორგანიზებულ და დისკომფორტის მომტან გარემოს. რის გამოც,  ბავშვის რეაქციები ხშირად არის პროტესტი და უარყოფა, მანამ სანამ ერთსა და იმავე გარემოში არ აღმოჩნდება მრავალჯერ და არ მოხდება ამ გარემოს, როგორც უსაფრთხოს და ნაცნობის წარმოდგენის შექმნა.

ვერბალური ინფორმაციის გადამუშავების სირთულიდან გამომდინარე სიტყვიერად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული შთაბეჭდილებებიც შეიძლება იყოს მწირი და არა შესაბამისი.

იმ შემთხვევაში, როცა კუნთებიდან, სახსრებიდან, ვესტიბულარული სისტემიდან მიღებული ინფორმაციის რეგისტრირებისა და ინტეგრაციის პრობლემაა, ბავშვს უჭირს საკუთარი სხეულის სწორად აღქმა, უჭირს გარემოსთან ინტერაქცია, ვერ ახერხებს მოძრაობების დაგეგმვას, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს ფიზიკურ და ემოციურ განვითარებაზე, რადგან ბავშვი შეიძლება ვერ ჩაერთოს სხვადასხვა თამაშსა და აქტივობაში, რომელიც ხელს უწყობს აღნიშნული უნარების განვითარებას.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+