აუტისტური სპექტრის დარღვევა

სენსორული ინფორმაციის გადამუშავების სირთულეეები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

Preview

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები ხშირად ავლენენ უჩვეულო/არატიპიურ რეაქციებს სხვადასხვა სახის სენსორულ სტიმულაციაზე. ეს სტიმულებია: მხედველობითი, სმენითი, ყნოსვით, გემოვნებითი, შეხებითი, ვესტიბულური (მოძრაობის / წონასწორობის) და პროპრიოცეპტული  (სხეულის პოზისა და გადაადგილების შეგრძნება). 

ამათგან, ძირითადი სირთულეები უმეტესად ვლინდება სმენითი, მხედველობითი და შეხებითი (ტაქტილური) ინფორმაციის გადამუშავების პროცესში.

აღსანიშნავია, რომ სენსორული სტიმულების გადამუშავების სირთულემ შესაძლოა გავლენა იქონიოს ბავშვის მოტორულ უნარებზე. მაგალითად: ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარები, გადაადგილება და ბალანსის შენარჩუნება. ასევე, შესაძლოა ჰქონდეს განმეორებითი ან სტერეოტიპული მოტორული მანერულობა, კუნთთა დაბალი ტონუსი, მოუქნელი მოძრაობები და სხვა.

ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი კი თავის მხრივ აფერხებს ბავშვის ყოველდღიურ ფუნქციონირებას და ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებში. მაგალითად: თამაში, საკუთარი თავის მოვლა, სასკოლო აქტივობები და ა.შ.

აუტიზმის სპექტრის შემთხვევაში არსებული სენსორული სირთულეები შეიძლება გამოხატული იყოს როგორც მომატებული (ჰიპერ), ასევე პირიქით, დაწეული (ჰიპო) მგრძნობელობით სტიმულების მრავალფეროვან დიაპაზონთან მიმართებაში.

შეგრძნებებთან დაკავშირებული სირთულეების საფუძველი ნევროლოგიურია. დღის განმავლობაში ჩვენ ვიღებთ უამრავ შეგრძნებას გარემოდან და ვახდენთ ამ შეგრძნებების ანალიზს.  თავსი ტვინში მიმდინარე პროცესების დახმარებით. ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესს სენსორული ინტეგრაცია ეწოდება. ამ დროს ხდება მნიშვნელოვანი სენსორული ინფორმაციისა და ნაკლებად მნიშვნელოვანის ერთმანეთისგან გაფილტვრა / ანალიზი, რაც გვეხმარება ეფექტურ ფუნქციონირებაში. მაგალითად ხატვის დროს, შეგვიძლია ვფოკუსირდეთ აქტივობის ნაბიჯებზე და ნაკლებად მივაქციოთ ყურადღება ფონურ ხმებს, ფანქრის ზედაპირს და სხვა.  ამ სისტემის გამართული მუშაობის გარეშე ინდივიდს არ შეუძლია გარემოს სწორი ინტერპრეტაცია, ადეკვატური რეაგირება სხვადასხვა სტიმულებზე და ადაპტაცია გარემოსთან.   მაგალითად: ბავშვს შესაძლოა ჰქონდეს ძლიერი/ამრიდებლური რეაქცია გარკვეული ტექსტურის (გლუვი, ხორკლიანი, რბილი..) შეხებაზე, ან პირიქით - სურდეს მოჭარბებულად შეეხოს გარკვეულ ზედაპირებს.

დიალოგის დახურვა
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+