აუტისტური სპექტრის დარღვევა

თამაშის თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

Preview
  • აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები თამაშის პროცესში ნაკლებ სპონტანურები არიან.
  • ტიპიური, ცნობისმოყვარე პატარა ბავშვებისგან განსხვავებით, რომელიც ხშირად ათვალიერებს, შეიმეცნებს გარემოს, ითხოვენ მათთვის სასურველ ნივთებს / ინფორმაციას, აუტიზმის სპექტრის მქონე პირები არ ავლენენ სათანადო ინტერესს იმის მიმართ, რაც მათ გარშემო ხდება.
  • გამოირჩევიან თამაშის განსხვავებული მანერით. ხშირად, მათთვის სირთულეს წარმოადგენს სათამაშოების გამოყენება ფუნქციურად. (მაგალითად, სათამაშო მანქანას შეიძლება იყენებდეს საჩხარუნოდ, ან სალოკად).
  • დახმარების გარეშე, რთულია, განუვითარდეთ სიმბოლური, წარმოსახვითი  და როლური თამაშის უნარი.
  • არ ერთვებიან ჯგუფურ აქტივობებში
  • სათამაშოების გამოყენებისას არ ავლენენ შემოქმედებითობას.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+