აუტისტური სპექტრის დარღვევა

გონებრივი შესაძლებლობები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

აუტიზმის სპექტრის აშლილობების შემთხვევაში, ინტელექტის ყველა დონე/ მაჩვენებელი შეიძლება შეგვხვდეს. თუმცა, ჩვეულებრივი ან მაღალი ინტელექტის მქონე ბავშვებსაც კი არათანაბრად აქვთ განვითარებული შემეცნებით უნარები. როგორც წესი, მათი ვერბალური უნარები გაცილებით სუსტია, ვიდრე არავერბალური. უმეტესად, აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები კარგად ართმევენ თავს ისეთ დავალებებს, რომლებიც ეფუძნება მხედველობითი ინფორმაციის/ მასალის დამახსოვრებს. ამავდროულად კი უფრო მეტად უჭირთ ისეთი დავალებების შესრულება, რომელიც ეყრდნობა ვერბალურ უნარებს და აბსტრაქტულ აზროვნებას (მაგალითად მსჯელობა, გადატანითი მნიშვნელობით ნათქვამის გაგება).

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე პირთა დაახლოებით 10%-ს გააჩნია განსაკუთრებულად განვითარებული კონკრეტული უნარები. ასეთი შეიძლება იყოს: არითმეტიკული გამოთვლები, ფაქტების ზედმიწევნით დამახსოვრება, მელოდიის გამეორება, ხატვა...

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+