აუტისტური სპექტრის დარღვევა

რა არის აუტიზმის სპექტრის აშლილობა?

Preview

აუტიზმის სპექტრის აშლილობა მდგომარეობაა, რომელიც დაკავშირებულია ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების დარღვევასთან, რაც გავლენას ახდენს სოციალურ ურთიერთობასა და კომუნიკაციის სფეროზე. ამ დიაგნოზის ქვეშ ერთიანდება მახასიათებლების ფართო სპექტრი - სიმწვავის სხვადასხვა ხარისხით.

მე-20 საუკუნის შუა რიცხვებამდე აუტიზმის სპექტრის აშლილობის შესახებ ცოდნა ძალიან მწირი იყო. ის განიხილებოდა, როგორც შიზოფრენიის ერთ-ერთი სახე და არა როგორც ცალკე მდგომი დიაგნოზი. კენერი იყო პირველი, ვინც ეს დარღვევა შიზოფრენიისგან გამოყო, ცალკე მდგომარეობად აღწერა და აუტიზმი უწოდა. ამის შემდეგ დაიწყო მდგომარეობის უკეთ შესწავლა და  დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების შემუშავება, დახვეწა. იმ პერიოდიდან მოყოლებული, რაც კენერმა მდგომარეობას აუტიზმი უწოდა,  ბევრჯერ შეიცვალა დიაგნოზის სახელწოდება და კლასიფიკაცია. დღეისათვის მას ეწოდება აუტიზმის სპექტრის აშლილობა  და აერთიანებს დარღვევებს, რომელთაც ადრე მოიხსენიებდნენ, როგორც ინფანტილური აუტიზმი, ბავშვობის პერიოდის აუტიზმი, კენერის სინდრომი, ასპერგერის სინდრომი, მაღალფუნქციური აუტიზმი, ატიპიური აუტიზმი, განვითარების პერვაზიული აშლილობა, ბავშვობის დეზინტეგრაციული დარღვევა.

დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას,  საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+